Flag Counterפלסטלינה הכנת ארנב:

2. גלגלו צד אחד מעט יותר מהשני כך שנקבל צורה של ביצה. 1. קחו פלסטלינה בצבע אפור או כל גוון בהיר אחר וגלגלו לכדור.
4. הצמידו את החלק הלבן למרכז הגוף שעשינו מקודם. שימו לב שעדיין צריך לראות את השוליים האפורים שמאחורה. 3. קחו פיסה קטנה של פלסטלינה לבנה וגלגלו לכדור. את הכדור השטיחו דק דק בצורה שתתאים לגוף.
6. עצבו את החלקים לצורת משולש עדין תוך כדי השטחתם. השאירו אותם עבים יותר בצד אחד ודקים יותר בפינה הנגדית. 5. קחו שתי פיסות נוספות של פלסטלינה אפורה וגלגלו לכדור. גלגלו צד אחד מעט יותר מהשני לקבלת צורה ביצתית.
8. בעזרת קיסם צרו שני פסים דקים ומעט עמוקים עד לאמצע כל רגל. 7. את הפינה הדקה יותר של כל אחד מהחלקים הדקו אל מתחת לגוף הארנב כך שהצד השני יהיה מוטה החוצה לצד הגוף (ראו תמונה).
10. חתכו את אמצע החלק הצר יותר כך שיוצר בקע שיהווה את הפה של הארנב. 9. קחו כדור בינוני נוסף בצבע הגוף וגלגלו לצורת ביצה.
12. הצמידו צד אחד של החלק שיצרתם לחלק העליון של הפה ועקמו את החלק הנותר בצורה ישרה כלפי מטה. 11. קחו פיסה קטנה מאוד לש פלסטלינה לבנה והשטיחו אותה לצורה של מלבן. בעזרת קיסם עשו קו לאורך המלבן.
14. קחו עוד שני כדורי פלסטלינה אפורים וגלגלו לגליל שמנמן. 13. קחו כדור פלסטלינה קטן בצבע לבן להיות האף של הארנב והצמידו במרכז הפינה שמעל לפה. קחו שני כדורים נוספים לבנים והשטיחו לעיגול. הצמידו את שתי הפיסות בצידי הראש. קחו עוד שני כדורי פלסטלינה קטנים ושחורים והצמידו לעיניים שיצרנו.
16. קחו שני גלילים נוספים וקטנים יותר בצבע לבן והשטיחו. הצמידו אותם אל מרכז האוזניים והשאירו שוליים אפורים. 15. השטיחו את הפיסות לצורה שתיהיה אוזני הארנב.
18. הדקו את האוזניים אל מאחורי הראש. תוכלו לכופף את אחת האוזניים מעט קדימה למראה "חי" יותר. 17. ליחצו בעזרת קיסם לאורך האוזניים וקרבו מעט את שני צידיו אחד אל השני.
20. הצמידו את הראש אל הקיסם עד שיהיה צמוד לגוף. 19. שיברו את קצה הקיסם ותיקעו את רוב החלק בגוף למעלה.
22. הצמידו את הכדור מאחורי הארנב למטה. 21. ליצירת הזנב קחו כדור פלסטלינה לבן בגודל בינוני ובעזרת קיסם עשו בו חורים רבים מכל הכיוונים. החורים יתנו תחושה שמדובר במשהו פרוותי/צימרי.
24. בכל חלק מעכו מעט צד אחד לצורה עגולה ושטוחה. 23. ליצירת הידיים קחו שתי פיסות נוספות של פלסטלינה אפורה וגלגלו אותם לגליל.
26. חברו את הידיים בצידי הגוף. 25. קחו כדורים קטנים לבנים, השטיחו אותם והצמידו לקצה הידיים.
    27. המוצר המוגמר! תוכלו להוסיף גזר צבעוני בעזרת פלסטלינה כתומה שגולגלה לגליל מוארך ומעט פלסטלינה ירוקה ליצירת דמוי גבעול.

 

 

 

 הכנת פרפר:

 

2. קחו ארבע כדורי פלסטלינה נוספים, שניים מעט גדולים יותר מהאחרים. 1. קחו פיסת פלסטלינה וגלגלו לצורה אליפטית כמו ביצה.
4. מעכו אותם לצורת טיפה והשאירו אותם עבים מעט. 3. גלגלו אותם כך שצד אחד יהיה צר יותר ועשו אותם מוארכים מעט.
6. הצמידו את גוף הפרפר שעשינו קודם אל מרכז הכנפיים. תוכלו להפוך כדי להדק גם מאחורה. 5. סדרו אותם על משטח העבודה כך שהשניים הקטנים יהיו צמודים למטה והשניים הגדולים צמודים למעלה.
8. מעכו אותם אל מרכז כל כנף. כדור קטן לכנף קטנה וכדור גדול לכנף גדול. 7. הוסיפו ארבעה כדורי פלסטלינה קטנים בצבע אחר. גם פה זוג אחד קטן יותר וזוג אחד מעט גדול יותר.
10. והוסיפו אותם באותה הצורה, במרכז העיגולים הקודמים. 9. עשו את אותו הדבר עם כדורים קטנים יותר בצבע נוסף.
12. קחו שני כדורים קטנים לבנים והצמידו לראש. 11. קחו כדור פלסטלינה באחד הגוונים הבהירים שהשתמשתם קודם, להיות ראש הפרפר. מעכו אותו מעט והצמידו לגוף (אפשר בעזרת תקיעה של קיסם קטן ביניהם).
14. קחו כדור פלסטלינה קטן בצבע אדום והצמידו אל מתחת לעיניים. חרטו פה עמוק ומחייך בעזרת קיסם. 13. במרכז כל אחד מהם הצמידו כדור פלסטלינה פצפון בצבע שחור.
16. הצמידו אל מאחורי הראש ועקמו אותם מעט מבפנים לצדדים וקדימה. 15. קחו שני כדורי פלסטלינה קטנים (אפשר בצבע אדום), וגלגלו אותם לגליל קטן וצר.
18. קחו ארבע כדורי פלסטלינה, שניים בינוניים ושניים גדולים יותר. גלגלו אותם לגליל ארוך ומעט עבה. 17. קחו שני כדורים מאוד קטנים בצבע הגוף וגלגלו לגליל מאוד קטן וצר. שימו אותם מעל העיניים עם רווח קטן.
20. מצב סופי! 19. את הגדולים יותר להצמיד למטה כרגליים ולקפל לפי התמונה. את הקטנים יותר להצמיד כידיים ולעצב לפי ראות עיניכם.
22. וריאציה נוספת 2. 21. וריאציה נוספת 1.

 

 

 

 

 הכנת כבשה:

 

 

2. הוסיפו כדור קטן יותר וגלגלו אותו שיהיה מעט צר וארוך. 1. קחו כדור פלסטלינה בצבע תכלת (או גוון בהיר אחר), ומעכו אותו מעט כך שיהיה פחוס.
4. השחילו את הראש לחלק השני של הקיסם. אל תצמידו עד הסוף כדי שיהיה מקום לכדורים המקיפים שבהמשך. 3. תיקעו חצי קיסם שיחזיק את הראש.
6. צרו הרבה כדורים חלבנים קטנים והצמידו אחד אחד לגוף הכבשה. 5. גלגלו ארבעה חתיכות שיהיו הרגלים של הכבשה והצמידו בכל אלכסון.
8. הוסיפו שני כדורים קטנטנים להיות העיניים ובתוכם שימו עוד שתי נקודות פלסטלינה שחורות וזעירות. 7. הנה תמונה עם כל הכדורים שהצמדנו.
10. דיקרו חורים מעל הפה לצידיו בעזרת קיסם. 9. סמנו פה עמוק בעזרת קיסם.
12. הצמידו לראש הכבשה. 11. קחו גליל צר ודק של פלסטלינה לבנה וגלגלו אותה לצורה של חילזון.
14. וגם זה כדי להשלים את הצורה. 13. סמנו כפות רגליים מתאימות בעזרת קיסם.
16. לכל אוזן, הצמידו את החלק הצר יותר לצד ראש הכבשה. 15. קחו שתי פיסות של פלסטלינה והשטיחו אותם שיהיו דקים אך רחבים (צד אחד מעט יותר מהשני).
גירסה נוספת ושונה מצאתי באינטרנט. ליחצו על התמונה כדי לראות הסברים. 17. הנה התמונה המוגמרת.

 

הכנת צב:
 

2. שימו את הכדור על השולחן ומחצו אותו כך שיווצר חצי כדור פחוס שיהיה השיריון של הצב. 1. קחו פלסטלינה בגוון כהה ולושו אותה לצורת כדור.
4. לושו רק צד אחד של הכדור הקטן. 3. קחו כדור פלסטלינה קטן נוסף שיהיה בגוון מעט שונה (כמו ירוק בהיר).
6. משהו כזה... 5. בצד הגדול (שלא לשתם), צרו פה מחייך. העזרו בקיסם ועשו זאת מספיק עמוק עם הפרדה משמעותית בין החלק העליון לתחתון.
8. קחו עוד חמישה חלקים קטנים של פלסטלינה באותו הצבע של הראש. אחד מהם צריך להיות קטן מהאחרים בשביל הזנב. את כולם יש לגלגל ולעשות מעט גם "שפיץ" בקצה. 7. הצמידו את החלק הצר של הראש לשיריון שהכנו קודם.
10. הצמידו גם את הזנב הקטן. 9. הצמידו את הרגליים לשיריון בזו אחר זו כפי המוצג בתמונה.
12. הצמידו את הכדורים בעדינות לראש הצב. 11. קחו שני חלקים קטנים מאוד בצבע לבן וגלגלו אותם לכדורים קטנים.
14. השתמשו בקיסם כדי ליצור משושה על השיריון. המשיכו מהמרכז לכל כיוון עד שכל השיריון יהיה "מרוצף". 13. כדי להשלים את המראה, החדירו קיסם לתוך כל אחת מהעיניים (עוזר גם בהידוק העין לראש).
16. מבט מלמעלה. 15. מראה סופי.

 

 

 


כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | טיפו משחקים - 365 משחקים |