תוצ×ת ת×ונה עבור דיגי××•× ×¤×•×§×™××•× ×•×“×¨×’×•× ×‘×•×

'  1  2

'  1 

'  1 

'  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |