... ?

- $

-$

 

 

 

?

!

100 !

-! !

- ...

!

!

             

                      

                          ×ונה ×”×תר    

 

 

 

 

ת×ונה ××וזערת ×©× ×יש עסקי×

  

 

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |