פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה             

                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                    2018    

    

? :)

 

:

 

 ***

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |