פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                     https://image.flaticon.com/icons/svg/1384/1384645.svg   

   

 

      .  

 

   

 

http://games.yo-yoo.co.il/games_play.php?game=2635

$

 ××—×©×‘×•× ×הבה ×שופר

 

 

 

:

(צי×ו×: shutterstock)

? *

 

***

 

 

 

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |