פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

!

×ַזהָרָה ? ? ?

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:    

:    

:    

:

:

 :

 :

:

 :

:

:

:

:

:

:

:
 
:
, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |