פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

 Ã—¡×Â× ×—×™× × 07/22/2018

ס×× ×—×•×¤×©×™ ××× ×ª×©×ו×

- -!×צ××ת ×הבה

!

||"|||

***

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |