פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

ו×× ×חד יותר

!

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |