פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

?

- -

, , !

 

 

!

tailalosh3@gmail.com ×›×¡×£ בעיניי×

  :

     

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |