×× ×™×ציות ×©× ×¤×•×§×”

 

דורה החוקרת

×”×™×™ ×קיטיקיטי ×¢× ×ª×¤×•×—×™×תודה קיטי פרחי×

דרדס ×שתזף×× ×™×ציה ×©× ×”×“×¨×“×¡×™× ×¨×•×§×“×™×שני ×“×¨×“×¡×™× ××•×—×¦×™× ×™×“×™×™××× ×™×צהי ×©× ×“×¨×¡×™×ª

 

×˜×•×˜× ×¡×¤×™×™×¡×˜×¡×¡× ×טוט××™ ספייסטוט××™ ספייס ××קס

 

                                                           
        
              
        
          
           ×רנבת יוצ×ת ×כובע קס××™×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!

..

Calculate mortgage expected monthly payments

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |