פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

!

?

ת×Âונ׆×Â×Âנתי×Âור

ת×ונה ××× ×ª×™×ור    ×ª×ונה ××× ×ª×™×ור

   -                                                  

  

ת×ונה ××× ×ª×™×ור

-10 

***

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |