פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                     https://image.flaticon.com/icons/svg/1384/1384645.svg   

   

 

      .  

 

   

 

? ,   !,
, , , - ...

:

?
, !...

?!
!
! (  )
...
 100 !!! -
.

?
 

 

  , , ...
,
...

!

 

 

-

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |