×¤×¢×•××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                       

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                   

                                                                                                                                                     https://image.flaticon.com/icons/svg/1384/1384645.svg   

   

 

      .  

 

   

 

COOL- COOL

                            ? !

 07/10/2018.


                                     

     

               

            


                   

            

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |