פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה           

                                                                                                                                                                                                         

                                                   

    

  

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |