פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

COOL

1

COOLס×Â× ×—×™× ×Â

 

:

 

 

1955

 

X-

- , !

, - !

 

 

 

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |