פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

 

  12 ×¡×× ×—×™× × ×©× Blackboard

   

   

      

ת×ונה ××× ×ª×™×ור 

 

 

 

 

 

!!!!

      

 

   

        

    : ’ ’  

  COOL                                                                      

 

 


 

  

        

    - 3  

                

 


 

        

      -              

          

 

 

 

 

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |