פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

××ª×›×•× ×™× ×‘-10 דקות - ××ª×›×•× ×§×, ×היר ×•×˜×¢×™× ×›× ×ירוע

×תכוני עוף ובשר         ×ª×•×¡×¤×•×ª          ×§×™× ×•×—×™× ×•×תוקי×

××ª×›×•× ×™× ×—×ביינ       ××ª×›×•× ×™× ××™×די×

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |