פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

?

? ? ?
, , 195 , , ! 

 

-10 1815,     -1,600 . , 52,000 .

10,000 , -4000 , -1,200 93 " .

, . ,  1816 .

1816 -10 ! 
3 .

, , , , .

, 92,000 , -200,000 . -, , , , . " - - .

 

. . , ? , , , ...

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת×ונה ××× ×ª×™×ור

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |