פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

ת×â€Ã—Â×Âת ת×Â×â€Ã—Â׆×Âב×â€Ã— ×Â×â€Ã— ×Â×Â×Â

:

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |