פעו××”, ×חשב, יצירתי, פרוח, רעיו×, חפץ, ס××, טכנו×וגיה                      

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                                         

   

 

      .  

 

   

 

  1---  

    

 

 

 

video

 video  5

 video

  1 !

+?

 

  ?

  !

 

    

   

  

   .

   ? .  

    ?

   

    

 ' '   

  ?

   ?

    ? 

  

 

  ?

    ? 

  

 

   

  ?

   ?

  

   ?

 

 

 

.

 

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |