:

ת×ונה קשורהתוצ×ת ת×ונה עבור ‪gif pink background‬â€×ª×•×¦×ת ת×ונה עבור ‪gif background‬â€×ª×ונה קשורהתוצ×ת ת×ונה עבור ‪gif background‬â€×ª×ונה קשורהתוצ×ת ת×ונה עבור ‪gif background‬â€×ª×•×¦×ת ת×ונה עבור ‪gif blue background‬â€×ª×•×¦×ת ת×ונה עבור ‪gif background‬â€×ª×•×¦×ת ת×ונה עבור ‪gif blue background‬â€×ª×•×¦×ת ת×ונה עבור ‪gif purple background‬â€×ª×ונה קשורהת×ונה קשורה

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |