כל הכבוד! עכשיו זה כבר לא צחוק אתם עבודה 3! רגע אתם לא?
כדאי להפוך לעבודה 3 עליכם להרוג את הכפילה של קארין שנמצאת במפה Cave of Evil Eye II בסליפיווד
כעת קיבלתם סקילים חדשים!
סקילים לפיראטים שמשתמשים באגרופן

[תמונה: MS_Skill_Stun_Mastery.png]-Stun Mastery
תיאור:כאשר המפלצת מבולבלת סקיל זה מוסיף אפשרות למכה קריטית
Level 01: Probability 22%, Damage 3%
Level 10: Probability 40%, Damage 30%
Level 20: Probability 60%, Damage 60%

[תמונה: MS_Skill_Energy_Charge.png]-Energy Charge
תיאור:בכל פעם שנותנים מכה אנרגיה נצברת. כשיש מספיק אנרגיה ניתן להשתמש במתקפות אנרגיה.
Level 01: Duration 31 seconds, Evasion +1, ACC +1, 33% Charge Rate, Damage +5%, Attack +0, Probability 11%
Level 20: Duration 40 seconds, Evasion +10, ACC +10, 90% Charge Rate, Damage +100%, Attack +15, Probability 30%
Level 40: Duration 50 seconds, Evasion +20, ACC +20, 150% Charge Rate, Damage +200%, Attack +20, Probability 50%

[תמונה: MS_Skill_Energy_Blast.png]-Energy Blast
תיאור:הסקיל ניתן לשימוש כאשר יש מספיק אנרגיה. תוקף את המפלצת עם כדור אנרגיה.*דורש נקודה אחת אל Energy Charge.*
Level 01: Damage 246%, 2 Enemies
Level 15: Damage 330%, 3 Enemies
Level 30: Damage 420%, 4 Enemies

[תמונה: MS_Skill_Energy_Drain.png]-Energy Drain
תיאור:סקיל ניתן לשימוש כאשר יש מספיק אנרגיה. נותן אגרוף למפלצת עם סיכוי שתקבלו חלק מהHP למד החים שלכם. *דורש נקודה אחת אל Energy Charge.*
Level 01: Damage 265%, 11% of damage converted to HP
Level 10: Damage 310%, 15% of damage converted to HP
Level 20: Damage 360%, 20% of damage converted to HP

[תמונה: MS_Skill_Shockwave.png]-Shockwave
תיאור:נותן אגרוף עצום לאדמה והורג 6 מפלצות!
Level 01: MP - 18, 265% Damage, 4 Enemies
Level 15: MP - 26, 475% Damage, 5 Enemies
Level 30: MP - 38, 700% Damage, 6 Enemies

[תמונה: MS_Skill_Transformation.png]-Transformation
תיאור:משנה את השחקן לדמות זהובה זוהרת. בזמן השינוי, STR, הגנות ויכולות תזוזה גוברים. בזמן השינוי ניתן להשתמש אך ורק
בסקילים מסויימים: Shockwave, Knuckle Booster, Energy Buster, Energy Drain, Maple Hero, Hero's Will, Wind Booster, Time Leap.
Level 01: MP - 22, STR +1, Physical Defense +2, Magical Defense +2, Speed +40, Jump +20, 860 second cooldown
Level 10: MP - 40, STR +10, Physical Defense +20, Magical Defense +20, Speed +40, Jump +20, 680 second cooldown
Level 20: MP - 60, STR +20, Physical Defense +40, Magical Defense +40, Speed +40, Jump +20, 480 second cooldown

הנה הבילד
Level 70: +1 Stun Mastery
Level 71: +1 Stun Mastery, +1 Transformation, +1 Shockwave
Level 72: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 73: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 74: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 75: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 76: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 77: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 78: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 79: +2 Stun Mastery, +1 Shockwave
Level 80: +2 Stun Mastery (Max), +1 Shockwave
Level 81: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 82: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 83: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 84: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 85: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 86: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 87: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 88: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 89: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 90: +2 Energy Charge, +1 Shockwave
Level 91: +2 Energy Charge, +1 Shockwave(Level 21)
Level 92: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 93: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 94: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 95: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 96: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 97: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 98: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 99: +2 Energy Charge, +1 Energy Buster
Level 100: +2 Energy Charge(Max), +1 Energy Buster
Level 101: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 102: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 103: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 104: +2 Energy Buster(15), +1 Shockwave
Level 105: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 106: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 107: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 108: +2 Energy Buster, +1 Shockwave
Level 109: +2 Energy Buster, +1 Shockwave(Max)
Level 110: +3 Energy Buster (Max)
Level 111: +3 Transformation
Level 112: +3 Transformation
Level 113: +3 Transformation
Level 114: +3 Transformation
Level 115: +3 Transformation
Level 116: +3 Transformation
Level 117: +1 Transformation (Max), +2 Energy Drain
Level 118: +3 Energy Drain
Level 119: +3 Energy Drain
Level 120: +3 Energy Drain


סיכום
Max Stun Mastery
Max Energy Charge
Max Energy Buster
Max Transformation
Max Shockwave
11 Energy Drain

מקומות אימון
רמות 70-100
-Ghost Pirates
-Dual Ghost Pirates
-Birks
-Dual Birks
-Spirit Vikings
-Squids -מומלץ עם פראטי
-Gobies -מומץ עם פארטי
-Himes -מומלץ עם פארטי

רמות 100-120
-Squids
-Gobies
-Himes -מומלץ עם פארטי
-Newties -מומלץ עם פארטי, לא מומלץ מתחת לרמות 116!

סקילים לפיראטים שמשתמשים באקדחים

[תמונה: MS_Skill_Burst_Fire.png]-Burst Fire
תיאור:יורה 3 כדורים במקום 2 בסקיך Dublle Shot
Level 01: MP - 13, 95% Damage
Level 10: MP - 17, 140% Damage
Level 20: MP - 22, 190% Damage

[תמונה: MS_Skill_Octopus.png]-Octopus
תיאור:מזמן תמנון שיעזור לך בקרב אך לא יכול לזוז
Level 01: MP - 11, 84 Attack, 10 seconds
Level 15: MP - 18, 140 Attack, 20 seconds
Level 30: MP - 25, 200 Attack, 30 seconds

[תמונה: MS_Skill_Gaviota.png]-Gaviota
תיאור:קורא לציפור לעזור לך לתקוף עי"י הפלת פצצות מהשמיים, הציפור יכולה לזוז
Level 01: MP - 11, 218 Attack, 10 seconds
Level 15: MP - 11, 330 Attack, 20 seconds
Level 30: MP - 11, 450 Attack, 30 seconds

[תמונה: MS_Skill_Flamethrower.png]-Flamethrower
תיאור:מתקיף את המפלצת בעזרת אש! *דרוש כדור אש*
Level 01: MP - 25, 73% Damage, 2 Enemies, 3 seconds
Level 15: MP - 30, 115% Damage, 4 Enemies, 4 seconds
Level 30: MP - 35, 160% Damage, 6 Enemies, 5 seconds

[תמונה: MS_Skill_Ice_Splitter.png]-Ice Splitter
תיאור:מתקיף את המפלצת בעזרת קרח ומקפיא אותה! *דרוש כדור קרח*
Level 01: MP - 25, 72% Damage, 2 Enemies, 1 seconds
Level 15: MP - 30, 100% Damage, 4 Enemies, 2 seconds
Level 30: MP - 35, 130% Damage, 6 Enemies, 3 seconds

[תמונה: MS_Skill_Homing_Beacon.png]-Homing Beacon
תיאור:מסמן את המפלצת כך שכל ההתקפות יגיעו אליה
Level 01: MP - 20, 148% Damage
Level 15: MP - 25, 260% Damage
Level 30: MP - 30, 380% Damage

דוגמאות לסקילים
Triple Fire
[תמונה: f6.gif]

Octopus
[תמונה: f7.gif]

Gaviota
[תמונה: f8.gif]

Fire Burner
[תמונה: f9.gif]

Cooling Effect
[תמונה: f10.gif]

Homing
[תמונה: f11.gif]

הנה הבילד
70: +1 Burst Fire (01)
71: +3 Burst Fire (04)
72: +3 Burst Fire (07)
73: +3 Burst Fire (10)
74: +3 Burst Fire (13)
75: +3 Burst Fire (16)
76: +3 Burst Fire (19)
77: +1 Burst Fire (20) [MAX] +1 Octopus (01) +1 Gaviota (01)
78: +3 Ice Spitter (03)
79: +3 Ice Spitter (06)
80: +3 Ice Spitter (09)
81: +3 Ice Spitter (12)
82: +3 Ice Spitter (15)
83: +3 Ice Spitter (18)
84: +3 Ice Spitter (21)
85: +3 Ice Spitter (24)
86: +1 Ice Spitter (25) +2 Octopus (03)
87: +3 Octopus (06)
88: +3 Octopus (09)
89: +3 Octopus (12)
90: +3 Octopus (15)
91: +3 Octopus (18)
92: +3 Octopus (21)
93: +3 Gaviota (04)
94: +3 Gaviota (07)
95: +3 Gaviota (10)
96: +3 Gaviota (13)
97: +3 Gaviota (16)
98: +3 Gaviota (19)
99: +3 Gaviota (22)
100: +3 Gaviota (25)
101: +3 Gaviota (28)
102: +2 Gaviota (30) [MAX] +1 Octopus (22)
103: +3 Octopus (25)
104: +3 Octopus (28)
105: +2 Octopus (30) [MAX] +1 Ice Spitter (26)
106: +3 Ice Spitter (29)
107: +1 Ice Spitter (30) [MAX] +2 Homing Beacon (02)
108: +3 Homing Beacon (05)
109: +3 Homing Beacon (08)
110: +3 Homing Beacon (11)
111: +3 Homing Beacon (14)
112: +3 Homing Beacon (17)
113: +3 Homing Beacon (20)
114: +3 Homing Beacon (23)
115: +3 Homing Beacon (26)
116: +3 Homing Beacon (29)
117: +1 Homing Beacon (30) [MAX] ~2 Free Points
118: ~3 Free Points
119: ~3 Free Points
120: ~3 Free Points


סיכום
30/30 Octopus [MAX]
30/30 Gaviota [MAX]
30/30 Ice Spitter [MAX]
30/30 Homing Beacon [MAX]
20/20 Burst Fire [MAX]
00/30 Flamethrower
11 נקודות לבחירה עצמית
מקומות אימון

רמות 70-100
-Ghost Pirates
-Dual Ghost Pirates
-Birks
-Dual Birks
-Spirit Vikings
-Squids -מומלץ עם פראטי
-Gobies -מומץ עם פארטי
-Himes -מומלץ עם פארטי

רמות 100-120
-Squids
-Gobies
-Himes -מומלץ עם פארטי
-Newties -מומלץ עם פארטי, לא מומלץ מתחת לרמות 116!
כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | טיפו משחקים - 365 משחקים |