מסוק=L1 L1 L2 R2 R1 O L1 O O L1 X O

מכוניות נדירות=up L1 R1 up right up X L2 X L1

תיק סילון= left right L1 L2 R1 R2 UP DEWON

 

 

מקסימום שיריון - לחץ על , , ,,,,,,,,
בריא כמו שור - , , , , , , , , , , ,

ימינה, R2, למעלה, למעלה, R2, עיגול, ריבוע, R2, L1, ימינה, למטה, L1נהגים עצבניםR1, עיגול, R2, ימינה, L1, L2, X ,X, ריבוע, R1 מכוניתהוטרינג רייסר (סוג 1)R2, L1, עיגול, ימינה, L1, R1, ימינה, למעלה, עיגול, R2מכונית הוטרינג רייסר (סוג 2)עיגול, X, L1, עיגול, עיגול, L1, עיגול, R1, R2, L2, L1, L1מכונית האנטרלמעלה, ימינה, ימינה, L1, ימינה, למעלה, ריבוע, L2מכונית ראנצ´רR1, למעלה, שמאלה, ימינה, R2, למעלה, ימינה, ריבוע, ימינה, L2, L1, L1מכונית טנק (טנקר)משולש, משולש, ריבוע, עיגול, X, L1, L1, למטה, למעלהמכונית הידרהשמאלה, שמאלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה, ריבוע, עיגול, משולש, R1, R2אופנוע ארבעה גלגליםמשולש, משולש, ריבוע, עיגול, X, L1, L2, למטה, למטהמכונית וורטקסR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, עיגולסופהעיגול, למעלה, L1, L2, למטה, R1, L1, L1, שמאלה, שמאלה, X, משולשמטוס פעלוליםL2, למעלה, R1, R1, שמאלה, R1, R1, R2, ימינה, למטהבלי אזרחים או שוטרים, רק כנופיותX, למטה, למעלה, R2, למטה, משולש, L1, משולש, שמאלהבלי כלום חוץ ממכוניות חונותR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, למטהצהרייםR2, עיגול, R1, L2, שמאלה R1, L1, R2, L2הרבה תנועהL1, עיגול, משולש, L1, L1, ריבוע, L2, למעלה, למטה, שמאלהכולם אלביסלמעלה,x,משולש,x,משולש,x,ריבוע,R2,ימינההמוניות טקסי קופצות ומקבלות טורבו כשלוחצים על R3ריבוע, למטה, L2, למעלה, L1, עיגול, למעלה, x, שמאלהמכוניות עפותימינה, R2, עיגול, R1, L2, ריבוע, R1, R2מכוניות במיםL2, ימינה, L1, משולש, ימינה, ימינה, R1, L1, ימינה, L1, L1, L1כולם מתפרעים (כאוס)משולש, משולש, L1, ריבוע, ריבוע, עיגול, ריבוע, למטה, עיגולמצב ´מזון מהיר´ימינה, L2, למטה, R1, שמאלה, שמאלה, R1, L1, L2, L1התאבדותR2, L2, R1, L1, L2, R2, ריבוע, משולש, עיגול, משולש, L2, L1הריסת מכוניותלמעלה, למעלה, למטה, למטה, ריבוע, עיגול, L1, R1, משולש, למטהכולם ´על החוף´עיגול, עיגול, L1, ריבוע, L1, ריבוע, ריבוע, ריבוע, L1, משולש, עיגול, משולששעון מהיר יותרמשולש, למעלה, ימינה, למטה, L2, L1, ריבועמשחק מהיר יותרR2, עיגול, למעלה, L1, ימינה, R1, ימינה, למעלה, ריבוע, משולשסירות עפותR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Xערפללמעלה, למעלה, ריבוע, L2, ימינה, x, R1, למטה, R2, עיגולאפשר לכוון את הנשק תוך כדי נסיעהשמאלה, ימינה, ימינה, ימינה, שמאלה, X, למטה, למעלה, ריבוע, ימינהכנופיות מופיעות מהר יותרעיגול, ימינה, עיגול, ימינה, שמאלה, ריבוע, X למטהמבוקש בדרגה 6למטה, ריבוע, X, שמאלה, R1, R2, שמאלה, למטה, למטה, L1, L1, L1אפשר לצלוף בכל הנשקיםריבוע,ריבוע,R2,שמאלה,למעלה,ריבוע,R2,X,X,Xהשהיה טובה יותרL2, ימינה, L1, למעלה, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1מכוניות הרוסותימינה, R1, למעלה, L2, L2, שמאלה, R1, L1, R1, R1רמזורים ירוקיםמשולש, L1, משולש, R2, ריבוע, L1, L1כולם בלתי נראים חוץ מאופנועיםריבוע, L1, R1, ימינה, X, למעלה, L1, שמאלה, שמאלהכל הזמן חצותx,x,ריבוע,R1,L1,x,למטה,שמאלה,xמצב אדרלניןL1, L2, L2, למעלה, למטה, למטה, למעלה, R1, R2, R2רכבים מתפוצציםריבוע, ימינה, ריבוע, ריבוע, L2, X, משולש, X, משולשמושך אליך סוטים...עיגול, L2, למעלה, R1, שמאלה, X, R1, L1, שמאלה, עיגולמכוניות שחורותX, ריבוע, למטה, X, ריבוע, למעלה, R1, R1מושך את הבנאדם הכי קרוב לאוטו שלךריבוע, R2, למטה, למטה, שמאלה, למטה, שמאלה, שמאלה, L2, Xכשפוגעים בהן מכוניות מרחפותלמעלה, L1, R1, למעלה, ימינה, למעלה, x, L2, x, L1מכוניות מהירות יותרL1, R1, ריבוע, R1, שמאלה, R2, R1, שמאלה, ריבוע, למטה, L1, L1תחמושת בלתי מוגבלתלמטה, X, ימינה, שמאלה, ימינה, R1, ימינה, למטה, למעלה, משולשבריאות מלאה (לא משפיע על פיצוצים, נפילות וטביעות)למטה, שמאלה, L1, למטה, למטה, R2, למטה, L2, למטהיותר אוויר בראותמשולש, R1, R1, שמאלה, R1, L1, R2, L1שליטה מטורפתשמאלה, ימינה, L1, L2, R1, R2, למעלה, למטה, שמאלה, ימינהרחפתלמעלה, למעלה, משולש, משולש, למעלה, למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, R2, R2קפיצה פי 100 יותר טובהמשולש, ריבוע, עיגול, עיגול, ריבוע, עיגול, עיגול, L1, L2, L2, R1, R2קפיצה גבוהה עם האופנועמשולש,למעלה,למעלה,שמאלה,ימינה,ריבוע,עיגול,שמאלהמקסימום שריריםL1, R1, משולש, למטה, R2, X, L1, למעלה, L2, L2, L1, L1מקסימום כבודעיגול, משולש, משולש, למעלה, עיגול, R1, L2, למעלה, משולש, L1, L1, L1מקסימום סקס אפילR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ריבועבוקרריבוע, L2, R1, משולש, למעלה, ריבוע, L2, למעלה, Xאף פעם לא רעבR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, משולשלילהעיגול, ימינה, עיגול, ימינה, שמאלה, ריבוע, משולש, למעלהקיבוע של שלב הביקוש (Wanted)R1, R1, עיגול, R2, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטההכי פחות מבוקשריבוע, L2, X, R1, L2, L2, שמאלה, R1, ימינה, L1, L1, L1כל המכוניות במקסימוםמשולש, למעלה ,למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, עיגול, למטהמקסימום שומןR2, L1, L1, ימינה, ימינה, למעלה, למעלה, X, L1, שמאלהמכונית דוזרימינה, R1, למעלה, L2, L2, שמאלה, R1, L1, R1, R1מכוניות יותר מהירות מופיעותשמאלה, שמאלה, L2, R1, ימינה, ריבוע, ריבוע, L1, L2, Xשמיים כתומיםR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ריבועמזג אוויר קודרלמטה, למעלה, למעלה, למעלה, X, R2, R1, L2, L2אנשים תוקפיםלמטה, שמאלה, למעלה, שמאלה, X, R2, R1, L2, L1אנשים מתפרעיםR2, R1, X, משולש, X, משולש, למעלה, למטהלאנשים יש רוביםX, L1, למעלה, ריבוע, למטה, X, L2, משולש, למטה, R1, L1, L1אנשים תוקפים עם רוביםX X למטה R2 L2 O R1 O ריבועאסייתים ומכוניות שחורותעיגול, L1, למטה, L2, שמאלה, X, R1, L1, ימינה, עיגולמכוניות ורודותימינה, L2, L2, למטה, L2, למעלה, למעלה, L2, R2משלמים לך במקום שאתה תשלם...R1, R1, עיגול, R2, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלהיותר מבוקשלמטה, ריבוע, למעלה, R2, R2, למעלה, ימינה, ימינה, למעלהלכולם יש 9 מילימטרR2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, למטה, Xלכולם יש רקטותלמעלה, למטה, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2סופת חולמשולש, למעלה ,למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, עיגול, ימינהרזהמשולש, למעלה, ימינה, למטה, ריבוע, R2, R1משחק איטי יותרימינה, למעלה, R1, R1, R1, למטה, משולש, משולש, X, עיגול, L1, L1מכונית מונסטר מופיעהשמאלה, ימינה, L1, L2, R1, R2, R2, למעלה, למטה, ימינה, L1מכוניות פראצוט מופיעהעיגול, עיגול, L1, עיגול, עיגול, עיגול, L1, L2, R1, משולש, עיגול, משולשמכונית ריינו מופיעהR2, למעלה, L2, שמאלה, שמאלה, R1, L1, עיגול, ימינהמכונית סטרצ´למטה, R1, עיגול, L2, L2, X, R1, L1, שמאלה, שמאלהמכונית בלודרינג באנגרעיגול, L1, למעלה, R1, L2, X, R1, L1, עיגול, Xמכונית קאדילמעלה, שמאלה, X, משולש, R1, עיגול, עיגול, עיגול, L2סופר אגרוףמשולש, שמאלה, ריבוע, R2, למעלה, L2, למטה, L1, X, L1, L1, L1מכוניות אזוריותL1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 למטה שמאלה למעלה הופך את כל המכוניותלאזוריותלמטה, R2, למטה, R1, L2, שמאלה, R1, L1, שמאלה, ימינהפותח את מכונית הרומרועיגול, R1, עיגול, R1, שמאלה, שמאלה, R1, L1, עיגול, ימינהפותח את הטראשמאסטרR1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למעלהחבילת כלי נשק 1R1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, למטה, שמאלהחבילת כלי נשק 2R1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה , למטה, למטה, למטהחבילת כלי נשק 3 

פחות מבוקש - , , חיים מלאים L1 , R2 , R1 , עיגול , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה.
מגן מלא L1 , R2 , R1 , איקס , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה.
חיים לא מוגבלים R2 , R1 , L1 , L2, למעלה , ימינה , למטה , שמאלה , עיגול , איקס , מרובע , עיגול.
ביצוע התאבדות ימינה , L2 , למטה , R1 , שמאלה , שמאלה , L2 ,R2, L1 , R1.
חבילת נשקים 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles)
R2 , L1 , R2 , R1 , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה.
חבילת נשקים 2
(Knife, Pistol, Sawnoff Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher)
R2 , L1 , R2 , R1, שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , למטה , שמאלה.
חבילת נשקים 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive)
R2 , L1 , R2 , R1, שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , למטה , למטה.
קבלת $250,000 L1 , R2 , R1 , איקס , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה , שמאלה , למטה , ימינה , למעלה.
הורדת רמת ביקוש R1 , R1 , עיגול , R2 , למעלה , למטה , למעלה , למטה , למעלה , למטה.
העלת רמת ביקוש R1 , R1 , עיגול , R2 , ימינה , שמאלה , ימינה , שמאלה , ימינה , שמאלה.
שיפור כבוד R1 , R2 , L2 , איקס , שמאלה , ימינה , למטה , למעלה.
נשים נמשכות לקארל עיגול , איקס , R2 , L1 , L1 , איקס , איקס , עיגול , עיגול.
כל הכנופיות שונאות אותך
(כולל הכנופיה שלך)
למטה , למעלה , למעלה , למעלה , איקס , L1 , L1 , R2 , R1.
נסיעה על המים ימינה , R2 , עיגול , L2 , R1 , מרובע , R2 , R1.
הריסת כל המכוניות בסביבה R2 , L2 , L1 , R1 , L2 , R2 , מרובע , משולש , עיגול , משולש , L1 , L2.
סירות עפות
R2 , עיגול , למעלה , L1 , ימינה , R1 , ימינה , למעלה , מרובע , משולש.
הולכי רגל עם נשקים * R1 , R2 , איקס , משולש , איקס , משולש , למעלה , למטה.
האטת המשחק משולש , למעלה , ימינה , למטה , L1 , L2 , מרובע.
יום בהיר R2 , איקס , L2 , L2 , L2 , L1 , L1 , משולש.
יום גשום R2 , איקס , L2 , L2 , L2 , L1, L1 , עיגול.
יום מעונן R2 , איקס , L2 , L2 , L2 , L1 , L1 , מרובע.
שעון מהיר יותר עיגול , עיגול , L1 , מרובע , L1 , מרובע , מרובע , מרובע , L1 , משולש , מעוגל , משולש.

הקודים מיועדים למשחק GTA San Andreas לסוני 2 בלבד.
הפעילו אותם רק באמצע המשחק ואל תשמרו את המשחק כאשר הקודים מופעלים.

חיים מלאים + מגן + 250.000 : L1 R2 R1 איקס למטה < > ^ למטה < > ^
סופר שרירים : משולש ^ ^ > < ריבוע עיגול >
מסוק קרב : עיגול איקס L1 עיגול עיגולL1 עיגול R1 R2 L2 L1 L1
מטוס קרב : משולש משולש ריבוע עיגול איקס L1 L1 למטה ^
מטוס פעלולים : עיגול ^ L2 L1 למטה L1 L1 R1 > > איקס משולש
מוניות משופרות : ^ איקס משולש איקס משולש איקס ריבוע R2 <
טנקר : R1 > < ^  R2 ^ < ריבוע < L1 L1 L2
תיק סילון : R2 R1 L2 L1 ^ למטה > < R2 R1 L2 L1 ^ למטה > <
מצנח : > <  R2 R2 R1 L2 L1 ^ למטה < L1
רחפת : משולש משולש ריבוע עיגול איקס L2 L1 למטה למטה
מכונית מפלצתית : < ^ R1 R1 R1 למטה משולש משולש איקס עיגול L1 L1
מכוניות נדירות מופיעות : ^ R1 L1 ^ < ^ איקס L2 איקס L1
טרקטורון : > > למטה למטה ^ ^ ריבוע עיגול משולש R2 R1
מסוק : עיגול איקס L1 עיגול עיגול עיגול L1 L1 L2 R2 R1
טנק : עיגול עיגול L1 עיגול עיגול עיגול R1 L2 L1 משולש עיגול משולש
משאית : R1 ^ > < R2 ^ < ריבוע < L1 L1 L2
בולדוזר : L1 L1 R2 < < ^ ^ איקס L1 >
גיפ : ^ < < L1 < ^ ריבוע L2
אין משטרה : עיגול < עיגול < > ריבוע משולש ^ { הפעלת הקוד רק בעת שאין כוכבים בכלל }
מהומות ברחוב : למטה > ^ > איקס L1 L2 R1 R2
כניסה חופשית לארצות : R2 L1 L2 R1 R1 L1 L1 למטה > ^ { לא בטוח } , אבל למי שרוצה לעבור לעיר השנייה נוסע לכיוון ה - N ואז הוא מגיע לגשר עם מחסום או לים וחוצה וזהו ; לפני זה הוא עושה קוד אין משטרה .

למעלה , ריבוע , למטה , שמאלה , ריבוע , ריבוע , ימינה - סט נשקים 1

 

למעלה , עיגול , עיגול , למטה , שמאלה , עיגול , עיגול , ימינה - סט נשקים 2

 

למעלה , איקס , איקס , למטה , שמאלה , איקס , איקס , ימינה - סט נשקים 3

 

כתף שמאלי , כתף ימיני , משולש , כתף שמאלי , כתף ימיני , עיגול , כתף שמאלי , כתף ימיני - 250,000$

 

כתף שמאלי , כתף ימיני , עיגול , כתף שמאלי , כתף שמאלי , כתף ימיני , איקס , כתף שמאלי , כתף ימיני - מגן מלא

 

כתף שמאלי , כתף ימיני , איקס , כתף שמאלי , כתף ימיני , ריבוע , כתף שמאלי , כתף ימיני - בריאות מלאה

 

כתף שמאלי , כתף ימיני , ריבוע , כתף שמאלי , כתף ימיני ,משולש , כתף שמאלי , כתף ימיני - מעלה מצב מבוקש

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , משולש , כתף ימיני , כתף ימיני , איקס , ריבוע , עיגול - מוריד מצב מבוקש

 

עיגול , איקס , למטה , עיגול , איקס , למעלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי - מכונית נוסעת על המים

 

איקס , איקס , כתף ימיני , עיגול , עיגול , כתף שמאלי , משולש , משולש - מכוניות לבנות

 

עיגול , עיגול , כתף ימיני , משולש , משולש , כתף שמאלי , ריבוע , ריבוע - מכוניות שחורות

 

כתף שמאלי , למעלה , ימינה , כתף ימיני , משולש , ריבוע , למטה , איקס ,  - תשומת לב התקשורת

 

משולש , עיגול , למטה , משולש , עיגול , למעלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי - טראש מאסטר

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , שמאלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי , ימינה , ריבוע , משולש - לבוש אדום

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , עיגול , כתף ימיני ,  כתף ימיני , ריבוע , משולש , איקס - שמש

 

למעלה , למטה , עיגול , למעלה , למטה , ריבוע , כתף שמאלי , כתף ימיני - ראות טובה

 

למעלה , למטה , איקס , למעלה , למטה , משולש , כתף שמאלי , כתף ימיני - עננות

 

למעלה , למטה , ריבוע , למעלה , למטה , עיגול , כתף שמאלי , כתף ימיני - גשום

 

למעלה , למטה , משולש , למעלה , למטה , איקס , כתף שמאלי , כתף ימיני - ערפל

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , שמאלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי , ימינה , משולש עיגול - טנק

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , שמאלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי , ימינה , עיגול , איקס - זמן עובר מהר

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , שמאלה , כתף שמאלי , כתף שמאלי , ימינה , איקס , ריבוע - הורס את כל המכוניות

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , כתף ימיני , כתף שמאלי , כתף שמאלי , כתף ימיני , שמאלה , ריבוע - הולכי רגל בשלב המרד

 

כתף שמאלי , כתף שמאלי , כתף ימיני , כתף שמאלי , כתף שמאלי ,כתף ימיני , למעלה , משולש - הולכי רגל תוקפניים

 

כתף ימיני , כתף ימיני , כתף שמאלי , כתף ימיני , כתף ימיני , כתף שמאלי , ימינה , עיגול - הולכי רגל עם נשקים

 

כתף ימיני , כתף ימיני , כתף שמאלי , כתף ימיני , כתף ימיני , כתף שמאלי , למטה , איקס - משחקיות מהירה

 

כתף ימיני , משולש , איקס , כתף ימני , ריבוע , עיגול , שמאלה , ימינה - משחקיות איטית

 

כתף שמאלי , למעלה , שמאלה , כתף ימיני , משולש , עיגול , למטה , איקס - מכוניותץ חותכות בכבישים

 

כתף שמאלי , למטה , שמאלה , כתף ימיני , איקס , עיגול , למעלה

 

, משולש - התאבדות

 

משולש  , משולש , כתף ימיני , ריבוע ריבוע , כתף שמאלי , איקס , איקס - רמזור ירוק

 

ריבוע , ריבוע , כתף ימיני , איקס , איקס , כתף שמאלי , עיגול , עיגול - נהגים אגרסביים

 

למטה , למטה , למטה , משולש , משולש , עיגול , כתף שמאלי , כתף ימיני - אנשים עוקבים אחריך

 

למטה , למטה , למטה , עיגול , עיגול , איקס , כתף שמאלי , כתף ימיני - ראשים גדולים

 

כתף שמאלי , כתף ימיני , כתף שמאלי , כתף ימיני , למעלה , למטה , כתף שמאלי , כתף ימיני - מציג קרדיטים

 

 

 

קודים לGTA VICC CITY

 

מקסימום שיריון - לחץ על , , ,,,,,,,,
בריא כמו שור - , , , , , , , , , , ,
פחות מבוקש - , , , , , , ,
מכוניות יכולות לצוף על מים - , , , , , , , .
נהיגה מושלמת - , , , , , , , .
להזמין טנק - , , , , , , , , , , , .
לפוצץ את כל המכוניות בסביבה - , , , , , , , , , ,
להאט את הזמן - לחצו על , , , , , , . להעביר את הזמן מהר - , , , , , , , , , , , .
השוטרים חוזרים לחיים - , , , , , , , , .
התאבדות - לחצו על , , , , , , , , .

 

 

 

קודים ל GTA 5

 

חיים מלאים

 

.R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Up

 

מגן מלא

 

.R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

נשימה לא מוגבלת מתחת למים

 

.Down, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, Down

 

ביצוע התאבדות

 

.Right, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1,

 

חבילת נשקים 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles)

 

.R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up,

 

חבילת נשקים 2 (Knife, Pistol, Sawnoff Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher)

 

.R1, R2, L1 R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left

 

חבילת נשקים 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive)

 

.R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down

 

קבלת $250,000 + חיים מלאים ומגן

 

.R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

הורדת רמת ביקוש

 

.R1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down

 

העלת רמת ביקוש

 

.R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left

 

שיפור כבוד

 

.R1, R2, L1, X, Left, Right, Down, Up

 

נשים נמשכות לקארל

 

.Circle, X, L1, L1, R2, X, X, Circle, Circle

 

כל הכנופיות שונאות אותך (כולל הכנופיה שלך)

 

.Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2

 

מקסימים שרירים

 

.Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

 

הפיכת קארל לשמן

 

.Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down

 

הפיכת קארל לנטול שרירים ושומן

 

.Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right

 

מכוניות מעופפות

 

.Up, Down, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left

 

נסיעה על המים

 

.Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2

 

הריסת כל המכוניות בסביבה

 

.R2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1

 

סירות עפות

 

.R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle

 

הולכי רגל עם נשקים

 

.R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down

 

האטת המשחק

 

.Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square

 

יום בהיר

 

.R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle

 

יום גשום

 

.R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Circle

 

יום מעונן

 

.R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

 

שעון מהיר יותר

 

Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle .Triangle

 

מכוניות נדירות מופיעות בכביש

 

.Up, L1, R1, Up, Right, Up, X, L2, X, L1

 

למוניות יש ניטרו

 

Up, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, Right 

lxgiwyl-נשקים uzumymw-נשקים גדולים professionalskit-נשקים מקצועניים asnaeb-המשטרה יורדת ממך aezakmi-המשטרה בחיים לא תרדוף אחריך jumpjet-מטוס הרייר ohdude-מסוק אפצ'י monstermash-ג'יפ מונסטר aiwprton-טנק celebritystatus-לימוזינה gusnhde-כל המכוניות מכוניות של עשירים fullclip-אין הגבלה לתחמושת baguvix-אין הגבלה לחיים ninjatown-עיר נינג'ה speedfreak-לכל המכוניות יש נייטרוס hesoyam-חיים מגן וכסף cpktnwt-כל המכוניות מתפוצצות goodbyecruelworld-התאבדות slowitdown-העולם בהילוך איטי wheresthefuneral-מכונית הלוויות jcnruad-כלי רכב המוות kgggdkp-רחפת cwjxuoc-סופת חול lfgmhal-קפיצה גבוהה baguvix-אין סוף בריאות cvwkxam-אין סוף חמצן aiypwzqp-לסי ג'יי יש מצנח rocketman-תיק סילון ljspqk-שש כוכבי משטרה iavenjq-מגה אכרוף aeduwnv-סי ג'יי אף פעם לא רעב iojufzn-מצב התפרעות priebj-בית כיפי munasef-מצב אדרנלין wanrltw-אין סוף מגן ואין צורך בהטענת כדורים thgloj-פחות תנועה sjmahpe-mmלכולם אקדחי 9 zsoxfsq-בזוקות לכולם ogxsdag-מקסימום כבוד ehibxqs-מקסימום סקס אפיל vkypqcf-למוניות יש ניטרו speeditup-הילוך מהיר flyingfish-סירות מעופפות chittychittybangbang-מכוהיות עפות cjphonehome-טריקים יותר טובים באופניים wheelsonlyplease-מכוניות בלתי נראות professionalkiller-הרמה הכי טובה בכל הנשקים vrockpokey-מכונית מרוץ vpjtqwv-מכונית מרוץ 2 ysohnul-הזמן חולף מהר יותר buffmeup-מקסימום שרירים naturaltalent-מקסימום רמת רכב kvgyzqk-אין מד שומן ושרירים vkypqcf-מקסימום כושר onlyhomiesallowed-רק כנופיות mroemzh-רק כנופיות ועובדים kangaroo-סי ג'יי קופף גבוה יותר
תהנו

LXGIWYL= -סט נשקים 1KJKSZPJ = סט נשקים 2UZUMYMW = -סט נשקים 3HESOYAM = -בריאות, מגן ו-250$OSRBLHH = -מוסיף 2 כוכבי משטרהASNAEB = -מבטלמשטרהAFZLLQLL = - מזג אוויר בהירICIKPYH = –מזג אוויר בהיר מאודALNSFMZO = -מזג אוויק קודרAUIFRVQS= –מזג אוויר גשוםCFVFGMJ = -מזגאוויר מעורפלYSOHNUL= –שעון מהירPPGWJHT = -משחק מהירLIYOAAY= –משחקאיטיAJLOJYQY = -אנשים תוקפים אחד את השניBAGOWPG= –יש פרס על ראשךFOOOXFT = -כל אחד חמושAIWPRTON = -טנקCQZIJMB = - Bloodring Banger(סוג של מכונית)JQNTDMH = - Rancher(סוג של מכונית)PDNEJOH = -מכונית מרוץVPJTQWV = -מכונית מרוץ 2AQTBCODX = - Romero(סוג של מכוניתKRIJEBR = - Stretch (סוג של מכונית)UBHYZHQ = - Trashmaster(סוג שלמכונית)RZHSUEW = -סוג של מכוניתCPKTNWT = -מפווצץ את כל המכוניותXICWMD = –מכוניות בילתי נראותZEIIVG = -כל הרמזורים ירוקיםYLTEICZ = -נהגים אגרסיביםLLQPFBN = =כל המכוניות ורודותIOWDLAC= -כל המכוניותשחורות
AFSNMSMW= -כל הסירות עפותBTCDBCB= -סי ג'יי שמןJYSDSOD = -אקסטרה שריריםKVGYZQK = –סי ג'יי רזה
ASBHGRB= -כולם הופכים לאלוויסBGLUAWML= -אנשים תוקפים אותךCIKGCGX= -מסיבת חוףMROEMZH= -כולם חבריכנופיהVQIMAHA = -קישור נהיגה מעולים!OHDUDE = – Hunter (סוג של מטוס)AKJJYGLC = – Quad (סוג של כלי תחבורה)AMOMHRER = - Tanker Truck (סוג של כליתחבורה)EEGCYXT= – Dozer(סוג של כלי תחבורה)URKQSRK= - Stunt Plane(סוג שלכלי תחבורה)AGBDLCID= – Monster(סוג של מכונית)BIFBUZZ= -כנופיות שולטותברחובותBEKKNQV = -מושך זונותBGKGTJH= –רק מכוניות זולותGUSNHDE= –רק מכוניות מהירותRIPAZHA= -מכוניות עפותJUMPJET = - Spawn Hydra(סוג שלכלי תחבורה)KGGGDKP = - Vortex Hovercraft(סוג של כלי תחבורה)COXEFGU = -לכל המכוניות יש ניטרוBSXSGGC = -מכונית עפות רחוק כשהן מתנגשותXJVSNAJ = -תמיד חצותOFVIAC = -שמיים כתומים (21:00)MGHXYRM = -סופתרעמיםCWJXUOC = -סופת חולLFGMHAL = -קפיצה גבוההBAGUVIX = -אין סוףבריאותCVWKXAM = -אין סוף חמצןAIYPWZQP = -לסי ג'יי יש מצנחYECGAA = -תיק סילוןLJSPQK =שש כוכבי משטרהIAVENJQ = -מגה אכרוףAEDUWNV =-סיג'יי אף פעם לא רעבIOJUFZN = -מצב התפרעותPRIEBJ = -בית כיפיMUNASEF = -מצב אדרנליןWANRLTW = -אין סוף מגן ואין צורך בהטענת כדוריםTHGLOJ = -פחות תנועהSJMAHPE =- ע 9MM לכולםZSOXFSQ = -בזוקות לכולםOGXSDAG = -מקסימום כבודEHIBXQS =-מקסימום סקס אפילVKYPQCF =-למוניות יש ניטרו

:While playing, press JUMPJET.מטוס קרבי- Spawn the Stunt Plane:Whileplaying, press URKQSRK.מטוס פעלולים- Spawn the Hovercraft:Whileplaying, press KGGGDKP.רחפת- Spawn the Dozer:Whileplaying, press EEGCYXT.בולדוזר- Spawn the Hunter:Whileplaying, press OHDUDE.מסוק- Spawn the Tanker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNASEF מצב אדרנלין,כלומר המשחק מתחיל לזוז לאט כזה כאילו זה בולט טיים[בערך] YLTEICZ נהגים אגרסיביים,לא אכפת להם מכלום ונוסעים בצורה לא סדירה
COXEFGU SPEEDFREAK ניטרו בכול המכוניות ZEIIVG הרמזורים נישארים ירוקים לתמיד[שימו לב כמה תאונות יהיו :LOL ]
XJVSNAJ השעון ניתקע על חצות CIKGCGX כול האנשים יהיו בבגדי ים,וישכבו כל המדרכות כאילו הם בים
IOWDLAC כול המכוניות ניהיות שחורות CPKTNWT כול המכוניות מתפוצצות! קאבום!!
AFSNMSMW FLYINGFISH הסירות מעופפות BSXSGGC כול פעם שתתנגשו במכונית אז היא תתחיל לצוף כאילו היא במים,זה קוד מגניב כדאי לנסות
RIPAZHA מכוניות מעפפות,רוצים שיטה להרוויח כסף איתם? אז תעשו ת'קוד ותתחילו לעוף הרבההההה הרבה,ואז איך שתגעו באדמה,אתם תיראו כמה כסף תרוויחו אני השגתי 14 אלף! ASNAEB כוכבי המשטרה מתבטלים[לא לתמיד! רק מה שיש במצב הנוכחי]
BMTPWHR משהו עם מכוניות קאנטרי,לא ממש הבנתי ASBHGRB BLUESUEDESHOES אלוויס מתחיל להיסתובב בכול מקום
FOOOXFT כול ההולכי רגל חמושים YSOHNUL השעון מהיר יותר
PPGWJHT SPEEDITUP המשחק מהיר יותר,כמו הקוד onspeed בוייס סיטי BTCDBCB CJ דבע@!!!!@!@!
CFVFGMJ מזג אויר מעורפל OUIQDMW תוכלו לכוון בזמן שאתם נוהגים,כאילו אתם בDRIVE BY
PRIEBJ CRAZYTOWN לא יודע  אבל באנגלית כתוב funhoue theme MROEMZH יש חברי כנופיה בכול מקום
MROEMZH BIFBUZZ חברי כנופיות שולטות בערים BAGOWPG פרס על ראשך! כולם יתחילו לנסות להרוג אותכם,אני ממליץ לא לנסות משום שבVICE CITY אי אפשר לבטל אותו אבל אני לא יודע מה אם פה
YECGAA ROCKETMAN אתם מקבלים ג'ט פאק[FUCK ] מי שלא יודע מה זה,אז זה דבר כזה שCJ שם על הגב ומתחיל לעוף AIYPWZQP לקבל מצנח
HESOYAM בריאות מלאה,מגן מלא,ו250 אלף דולר! NCSGDAG PROFESSIONALKILLER אתם תיהו ברמה הכי גבוה בכול הנשקים! קוד שווה!
JHJOECW CJPHONEHOME לא יודע אבל באנגלית כתוב Huge Bunny Hop OSRBLHH לעלות את רמת המבוקשות שלכם[אצל המשטרה לא אצל הבנות] ב-2 כוכבים!
FULLCLIP כדורים ללא הגבלה שימו לב: זה לא נותן נשק! רק כדורים ללא הגבלה                              
כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | משחקי בנים |