אתר קליק

 


 האתר הפסיק להתעדכן החל מהתאריך 16.3.14 אבל אני אביא מדי פעם ספיישלים.

האתר התעדכן לאחרונה ב26/3/18

                 

                                          

                                                                                  

 

 

אקולוגיה

נושא חובה (אחד משלושת נושאי החובה, כ-50 שעות לימוד)

 

מבוא

נושא האקולוגיה מייצג את רמת הארגון הכוללנית, רמת המערכת האקולוגית. בנושא אקולוגיה יש מספר היבטים המייחדים אותו:

·         שילוב של לימוד נושאים תאורטיים עם הוראת הטבע בשדה והיכרות עם מגוון בתי גידול ומינים בארץ.

·         הזדמנות לעסוק בנושאים רלוונטיים הנוגעים למעורבות האדם בסביבתו, ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית. החקלאות כדוגמה למעורבות האדם.

·         פיתוח מודעות לדילמות הקשורות לאחריות האדם לסביבה וסוגיות של שימור מול פיתוח הסביבה.

בהקשר זה יוצגו בפני התלמידים הרעיונות של פיתוח בר-קיימא (Sustainable development), חקלאות בת-קיימא והישרדות המין האנושי בעזרת התערבות מבוקרת בטבע. ניצול המשאבים בקצב המאפשר לתהליכים טבעיים לחדש מה שנוצל כדי לאפשר פיתוח גם בדורות הבאים.

 

מומלץ ללמד את הנושא תוך כדי מעקב אחרי אחד מבתי הגידול הסמוכים לבית הספר לאורך זמן. במעקב זה התלמיד יכיר את בית הגידול על כל מרכיביו, את יחסי הגומלין הקיימים בין היצורים (האורגניזמים) החיים בו ואת היחסים בינם לבין סביבתם. כמו כן, יוכל התלמיד לבחון מקרוב היבטים של השפעת האדם על בית גידול, טבעי או מלאכותי.

 

מבט על

אקולוגיה היא תחום מדעי העוסק בחקר יחסי הגומלין בין היצורים החיים בסביבה מסוימת ובינם לבין סביבתם ובחקר הגורמים המשפיעים על מידת הפיזור והשפע של יצורים חיים בסביבות שונות על פני כדור הארץ. הבנת העקרונות והמושגים באקולוגיה היא הבסיס להבנה של השפעת האדם על הסביבה ונקודת מוצא לכל פעילות שמטרתה שמירה על איכות הסביבה.

הסביבה (בית גידול, מערכת אקולוגית=אקוסיסטמה) מאופיינת על ידי גורמים אביוטיים וגורמים ביוטיים, המשפיעים אלו על אלו. הגורמים האביוטיים הם כלל התנאים והמשאבים הדוממים של הסביבה, כמו קרקע, מים, טמפרטורה, אור וחמצן. הגורמים הביוטיים הם היצורים החיים בסביבה. כל המאפיינים של בית הגידול יוצרים יחד את התנאים בבית הגידול, וחלק מהם מהווים משאבים הנחוצים לחיי היצורים. כל אחד מהגורמים יכול להוות גורם מגביל של גודל אוכלוסיות היצורים בבית הגידול ויחד הם קובעים את כושר הנשיאה של הסביבה.

אחת התופעות המעניינות הנגלות לעיני המתבונן בסביבה היא ההתאמה של היצורים, במבנה ובאורח החיים, לתנאים בסביבתם וליצורים שעמם הם מקיימים יחסי גומלין. התאמה זו היא תוצאה של תהליכי ברירה טבעית שהתקיימו במהלך העידנים ונמשכים גם כיום.

יחסי הגומלין בין היצורים לבין סביבתם (האביוטית והביוטית) נובעים מכך שכל היצורים החיים זקוקים לקיומם לחומרים ומקור אנרגיה (אנרגיית אור או אנרגיה כימית) ולתנאי גידול, כגון טמפרטורה מתאימה. היצורים קולטים חומרים ואנרגיה מהסביבה ופולטים לסביבה חומרים ואנרגיית חום.

חילוף החומרים (המטבוליזם) של היצורים הוא אחד ממאפייני חייהם ומרכיב חשוב במיחזור החומרים בסביבה. בתהליכים מסוימים (למשל נשימה תאית) משתנים חומרים אורגניים לחומרים אי-אורגניים, ובפוטוסינתזה חומרים אי-אורגניים משתנים לחומרים אורגניים. מיחזור של יסודות הכרחיים ליצורים, כמו פחמן, חנקן וחמצן, הוא חיוני לחיי היצורים, שכן כמות היסודות בביוספרה היא סופית. במערכות האקולוגיות מיחזור חומרים הוא תהליך טבעי ששותפים לו כל היצורים.

בניגוד לחומרים, האנרגיה (אנרגיית האור מהשמש) מומרת לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינתזה, מנוצלת על ידי היצורים ובסופו של דבר נפלטת כחום לסביבה ואינה זמינה לשימוש חוזר (למיחזור). לפיכך, הביוספרה היא מערכת אקולוגית פתוחה לאנרגיה, שבה זרימת האנרגיה חד-כיוונית, אך היא מערכת סגורה מבחינת החומרים שבה.

גודל האוכלוסיות של המינים השונים בטבע מושפע לא רק מהמשאבים ומהתנאים שבסביבתם אלא גם מיחסי הגומלין המתקיימים בין פרטים באותה אוכלוסייה (בעיקר תחרות) ומיחסי הגומלין בין פרטים השייכים לאוכלוסיות שונות בחברה, כמו יחסי הזנה וטריפה, יחסי תחרות ויחסי שיתוף (סימביוזה לסוגיה).

הסביבה, על כל מרכיביה, מושפעת מאירועים חריגים קצרי טווח (כמו שרפה, גל קור, גל חום, מגפה, זיהום, התפרצות הר געש, שיטפון) ומשינויים הדרגתיים הנמשכים לאורך זמן, כמו שינוי אקלימי (התחממות האטמוספרה), שינויים במגוון המינים (יצירת מינים והכחדתם). בהקשר זה מומלץ להביא דוגמאות מטבע הארץ, תוך הדגשת הייחודיות של טבע הארץ, הנובעת ממעמדה הביוגאוגרפי של ישראל כ"גשר" בין יבשות ובין אזורים השונים מאוד זה מזה.

כיום ניכרת מאוד ההשפעה של מעורבות האדם בטבע, הנובעת מהגידול המהיר של אוכלוסיית העולם ומניצול בלתי מבוקר של המשאבים, ללא התחשבות מספקת ואחריות לגבי העתיד. אחת  הדוגמאות למעורבות זו היא החקלאות. מטרת החקלאות היא לייצר יותר מזון למין האנושי וגם לשפר את איכות חייו של האדם (למשל: גידול פרחים, צמחי מרפא, צמחי תבלין, בשמים וחיות מחמד). לחקלאות תרומה חברתית, ערכית והיא אף תורמת לנוף ארצנו. אולם החקלאות גם יוצרת בעיות אקולוגיות. הצלחת הטיפול בבעיות האקולוגיות הנוצרות במהלך פיתוח החקלאות, מבטיחה למין האנושי איכות חיים, ומאפשרת לו להמשיך להתקיים בצפיפות האוכלוסין הנוכחית.

מעורבות  האדם גורמת לשינויים בסביבה, שחלק מהם בלתי הפיכים ועלולים לסכן את המשך קיומם של מינים רבים ובכלל זה קיומם של בני אדם. בשנים האחרונות מעוררת מעורבות האדם בעיות ודילמות חברתיות ואתיות ומחייבת אימוץ התנהגויות שמבוססות על גילוי אחריות כלפי הסביבה וכלפי הדורות הבאים. גם בארץ הטבע נפגע במיוחד בדורות האחרונים מתהליכים שונים של תיעוש, חקלאות, פיתוח והתיישבות, וחשוב לפעול כדי לצמצם את הפגיעה ולהבטיח את שימורו, בצד פיתוח המתחייב מן הצרכים והמתחשב בתנאים (פיתוח בר-קיימא).

מינים מסוימים של צמחים ובעלי חיים בארץ ובעולם הוכרזו על פי חוק כ"מינים מוגנים", ואזורים ייחודיים הוכרזו על פי חוק כ"שמורות טבע", כדי להגן על ערכי טבע. אולם יש מינים שכבר נכחדו ואחרים שנמצאים בסכנת הכחדה.


טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים

רעיון / תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

הסביבה מאופיינת על ידי גורמים אביוטיים וגורמים ביוטיים, המשפיעים אלו על אלו. כל אחד מהתנאים ומהמשאבים של הסביבה יכול להוות גורם מגביל, אולם כושר הנשיאה של הסביבה נקבע על ידי השפעתם המשולבת של כל מרכיבי הסביבה.

 

הגורמים האביוטיים בסביבה וחשיבותם לחיי היצורים החיים (האורגניזמים):

·    המים  תכונות המים: המים כממס, כמווסתים שינויי טמפרטורה, כסביבת חיים, כגורם מגביל בסביבה.

בית גידול, כושר נשיאה, מערכת אקולוגית, סביבה.

נביטה.

·    קרקע  תכונות הקרקע: מרקם, אוורור, מליחות, חומציות. משק המים בקרקע, הקרקע כמקור למינרלים, הקרקע כבית גידול.

·    אור וקרינה  קרינת השמש: אור כמקור אנרגיה לפוטוסינתזה, סוגי קרינה, השפעות אור וקרינה על יצורים: האור כאות סביבתי המשפיע על תהליכים.    

נקודת כמישה, נקודת קיבול שדה, קרקע גסת גרגר (קלה), קרקע דקת גרגר (כבדה).

 

אוזון, נדידה, נשירת עלים, עונת רבייה (ביוץ, ייחום), פוטופריודיות (העיקרון בלבד), פיגמנט, פריחה, קרינת אור, קרינת UV.

·    טמפרטורה  תנודות יומיות ועונתיות. 
ויסות טמפרטורה אצל פויקילותרמים (אקטותרמים) ואצל הומאותרמים (אנדותרמים).

יחס בין שטח פנים לנפח.

 

 

 

·    רוח  כגורם בהאבקה ובהפצת זרעים, כמשפיעה על התאדות.

דיות.

·    הרכב האוויר  חשיבות החמצן וזמינותו, CO2  כמקור פחמן לפוטוסינתזה, חשיבות החנקן.

·       תלות בין גורמים אביוטיים: לחות וטמפרטורה, ריכוז חמצן במים וטמפרטורת המים.

אטמוספרה, חילוף גזים, נשימה.

 

 

 

 

 

גורמים ביוטים והשפעתם על גורמים אביוטים ועל גורמים ביוטים:

 

 

·   יצורים משנים את סביבתם ובעקבות זאת משתנה הרכב המינים בסביבה.

סוקצסיה (ללא פירוט השלבים).

קיימת התאמה בין המבנה והתפקוד של יצורים חיים לבין התנאים בסביבתם. התאמה זו היא תוצאה של תהליכי ברירה טבעית.

ההתאמה כתוצר של תהליכי ברירה טבעית (תיאור התופעה ללא דיון במנגנונים).

·    סוגים של התאמה: מורפולוגית, פיזיולוגית-ביוכימית, התנהגותית.

·    דוגמאות של התאמות, מתוך מגוון הצמחים ובעלי החיים בארץ, לחיים בתנאים שונים: מים, סביבה יבשה, מליחות, קרקעות שונים, תנאי אור שונים, טמפרטורות קיצוניות.

·   השתנות מגוון המינים.

·    דוגמאות למינים אנדמיים, דוגמאות למינים שנכחדו בארץ ולמינים שנמצאים בסכנת הכחדה.

גאופיטים, דיות, הסתגלות, חד-שנתיים, כשירות, נדידה, פיוניות, רב-שנתיים, שונוּת, תאוריית האבולוציה, תרדמה.

כל היצורים החיים זקוקים לחומרים ולמקור אנרגיה לקיומם. היצורים  קולטים חומרים ואנרגיה מהסביבה ומשחררים לסביבה חומרים ואנרגיית חום. הביוספרה היא מערכת אקולוגית סגורה לחומרים ופתוחה לאנרגיה.

·    השמש היא מקור האנרגיה הראשוני והעיקרי למרבית המערכות האקולוגיות.

·    אנרגיה מועברת בין גורמים ביוטיים לבין הסביבה האביוטית.

·    זרימת אנרגיה בין גורמים ביוטיים נעשית באמצעות הזנה.

·    שרשרת מזון, מארג מזון ופירמידה אקולוגית הם דרכים לייצוג מעברי האנרגיה והחומרים במערכת האקולוגית.

·    התהליכים העקרוניים במחזורי החומרים בטבע, שבהם ממוחזרים היסודות ההכרחיים לחיי היצורים.

אוטוטרוף, אנרגיה כימית, אנרגיית חום, ביומסה, הטרוטרוף, זמינות חנקן, חברה, חומר אורגני, חומר אי-אורגני, טורף-על, יחסי הזנה, יצרנים, מחזור מים, מחזור פחמן, מפרקים (חיידקים ופטריות), נשימה, פוטוסינתזה, צרכנים, צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים.

 

 

רעיון / תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

בין פרטים של אותה אוכלוסייה ובין פרטים של אוכלוסיות שונות באותה חברה מתקיימים יחסי גומלין מסוגים שונים. יחסי הגומלין בתוך האוכלוסיות וביניהן משפיעים על גודלן.

·    יחסי ההזנה בין יצרנים (אוטוטרופים) לבין צרכנים למיניהם (הטרוטרופים, מפרקים).

·       טריפה, הימלטות מטריפה.

·    תחרות בתוך אוכלוסיות ובין אוכלוסיות.

·    יחסי שיתוף (סימביוזה) מסוגים שונים.

·    השפעת יחסי הגומלין למיניהם על גודל האוכלוסייה.

אללופתיה, ארגון חברתי, הדדיות, טפילות, טורפי על, טריטוריאליות, מין (species), צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים, קומנסליזם, שיווי משקל דינמי.

הגידול הרב במספר בני האדם בעולם מביא למעורבות גוברת והולכת של האדם בטבע וגורם לשינויים בסביבה, שינויים שחלק מהם בלתי הפיכים.

·    השפעת האדם על גורמים אביוטיים.

·    השפעת האדם על גורמים ביוטיים.

·    השפעת האדם על יחסי הגומלין בטבע.

·    השפעת האדם על מגוון המינים בטבע.

אפקט החממה, דישון, דלדול האוזון, הדברה ביולוגית, הדברה כימית, הרס בתי גידול, זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום סביבה, זיהום קרקע.

החקלאות היא סוג של מעורבות האדם בטבע.

החקלאות כגורם המייצר מזון למספר הולך וגדל של בני אדם ובעלי חיים.

החקלאות כגורם המייצר תוצרים רבים לרווחת האדם, כמו למשל פרחים וצמר (אפשר גם דוגמאות אחרות).

בחקלאות נעשה שימוש בגורמים אביוטיים מבוקרים לצורך הגברה וייעול של הייצור החקלאי:

חקלאות אורגנית, חקלאות אינטנסיבית, חקלאות בת- קיימא.

 

 

 

 

 

·       שימוש במים להשקיה. שיטות השקיה לייעול וחיסכון במים, איכות מי ההשקיה.

·       עיבוד הקרקע כגורם ייצור וכגורם שמשפיע על מבנה הקרקע. מצעים מנותקים כתחליף לקרקע.

טפטפות, מי קולחין, מים מליחים, מים שפירים, ממטרות.

דישון, זיבול.

 

 

·       שימוש בתאורה מלאכותית להשפעה על תהליכים ביולוגיים: הגברת הפוטוסינתזה, שינוי במועדי פריחה, הטלת ביצים.

פוטופריודיות.

 

·       ויסות הטמפרטורה: גידול גידולים מחוץ לעונה, אחסון תוצרת חקלאית, צינון הלול בקיץ.

גידול בתנאים מבוקרים.

מעורבות האדם מעוררת בעיות ודילמות חברתיות ואתיות.

·    האחריות של האדם כפרט וכקבוצה לשמירה על הסביבה: החשיבות של שמירה על הסביבה ועל משאביה, חשיבות השמירה על המגוון הביולוגי.

·    סוגיות הקשורות לשמירת הסביבה בארץ: הקמת שמורות טבע, פעולות פיתוח תוך צמצום הפגיעה בטבע (כביש חוצה ישראל, תחנות כוח בחופי הים).

איכות הסביבה, ביטול מחסומים טבעיים, הכחדת מינים, הכנסת מינים, מחסומים ביוגאוגרפיים, מינים מהונדסים, פיתוח בר-קיימא, פלישת מינים, קיימות (sustainability), שמירת טבע.

 

 

·       שיטות חקלאיות שמצמצמות את הפגיעה בסביבה (חקלאות בת-קיימא): תחליפים של הדברה ודישון כימיים, מיחזור פסולת חקלאית לזיבול ולטיוב קרקעות, שימוש בזנים עמידים למחלות ולמזיקים.

·       הדילמה של שימור לעומת פיתוח.

הדברה ביולוגית, הדברה משולבת, חיטוי סולרי, חקלאות אורגנית, קומפוסט.

 

 

כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | טיפו משחקים - 365 משחקים |