:

.

                                                                                                                                         

:

?

.

                                                                                           

 

:

?

?

                                                                                                 

:

?

                                         

:

?

!!!!

                                        

:

?

'

                                         

:

  ? 

 

                                                         

 

:

 ?

!!

                                                      

:

?

!

 

:

?

!!

ת×ונה קשורה

, , - -

| | | | | | | | | | | |
| | | | | 250 | | | | | | | 200 | - 365 |