תסתקלו באתר שלי ותילמדו הרבה דברים חדשים

בדף זה יהיה אכי הרבא דברים על קונטר סתרייק

 

 
פרוט על נשקים(בעיברית ובאנגלית)

נשק:סקין (knife)
כל אחד רוצה דיקור עם סכין לא ככה?? אז נסביר לכם קצת על הסכין...

בדרך כלל קשה להרוג עם סכין אבל עם אתם רוצים להרוג מהר תכוונו את הכוונת על הראש ואז זה אהיה האד שוט

התקפה עם מקש שמאלי מוריד 20 חיים
התקפה עם מקש ימני מוריד 60 חיים 

נשק: Heckler & Koch
Cost: $500
Notes: Default CT weapon, use special function key to toggle silencer
Type: Pistol
Max ammo: 12 | 59 (seems to be a bug where you can purchase an additional 12 bullets if you have 47 in reserve).
Reload time: 2.70
Number of shots per second: 6.12
Damage: (16, 9)
Shots to kill: 7
Kevlar penetration: 1.78
Recoil type: 6/10


Manufacturer: Glock (Terrorists only)
Cost: $400
Notes: Default Terrorist weapon. Special action key toggles between burst fire and semi-automatic
Type: Pistol
Max ammo: 20 | 120
Reload time: 2.26
Number of shots per second: As fast as you can click, literally.
Damage: (9, 5) in semi-auto; (28, 14) in 3-burst.
Shots to kill: 12 in semi-auto; 4 in 3-burst.
Kevlar penetration: 1.8 in semi-auto; 2.00 in 3-burst.
Recoil type: 9/10


Manufacturer: Magnum Research
Cost: $650
Notes: High caliber Pistol, Very powerful
Cost: $650
Type: Pistol
Max ammo: 7 | 35
Reload time: 2.20
Number of shots per second: 3.78
Damage: (39, 7)
Shots to kill: 3
Kevlar penetration: 5.57
Recoil type: 7/10


Manufacturer: Sig
Cost: $600
Notes: Fast reload, Great for long range targets.

Type:
Pistol
Max ammo: 13 | 52
Reload time: 2.83
Number of shots per second: 5.82
Damage: (18, 6)
Shots to kill: 6
Kevlar penetration: 3.00
Recoil type: 8/10


Manufacturer: Beretta (Terrorists only)
Cost: $1000
Notes: Lots of extra ammo, Great for close range targets.
Type: Pistol
Max ammo: 30 | 120
Reload time: (around) 5
Number of shots per second: 5
Damage: Unknown
Shots to kill: 5
Kevlar penetration: unknown
Recoil type: 6/10


Manufacturer: Fabrique Nationale (CTs only)
Cost: $750
Notes: Very accurate and powerful.
Cost: $750
Type: Pistol
Max ammo: 20 | 100
Reload time: (around) 4
Number of shots per second: 2
Damage: Unknown
Shots to kill: 4
Kevlar penetration: unknown
Recoil type: 8/10


Manufacturer: Benelli
Cost: $1700
Notes: Great close combat gun, awful for open areas.

Cost:
$1700
Type: Shotgun
Max Ammo: 8/32
Reload time: N/A
Number of shots per second: 1.23
Damage: 8 x (11, 5)
Shots to kill: 2 Close range
Kevlar penetration: 2.20
Recoil type: N/A


Manufacturer: Benelli (and H&K)
Cost: $3000
Notes: Great close combat gun, awful for open areas.
Type: Shotgun
Max Ammo: 7/32
Reload time: 4.16
Number of shots per second: 5.75
Damage: 8 x (11, 5)
Shots to kill: 2 close range
Kevlar penetration: 2.20
Recoil type: random


Manufacturer: Heckler & Koch
Cost: $1500
Notes: Most popular 1st/2nd round SMG. Cheap and pretty accurate, low recoil.

Cost:
$1500
Type: Sub-machinegun
Max ammo: 30/120
Reload time: 2.70
Number of shots per second: 10.94
Damage: (12, 7)
Shots to kill: 8
Kevlar penetration: 1.71
Recoil type: 7/10


Manufacturer: Steyr (CTs only)
Cost: $1250
Notes: Very inexpensive but excessive recoil.

Cost:
$1250
Type: Sub-machinegun
Max ammo: 30/120
Reload time: 2.09
Number of shots per second: 11.06
Damage: (9, 5)
Shots to kill: 12
Kevlar penetration: 1.80
Recoil type: 4/10


Manufacturer: Fabrique Nationale
Cost: $2350 
Notes: Useful for concealed areas, high rate fire.

Cost:
$2350
Type: Sub-machinegun
Max ammo: 50/100
Reload time: 3.50
Number of shots per second: 11.67
Damage: (14, 4)
Shots to kill: 8
Kevlar penetration: 3.5
Recoil type: 3/10


Manufacturer: Ingram (Terrorists only)
Cost: $1400
Notes: Excessive recoil, overall, not a very popular SMG.

Cost:
$1400
Type: Submachine gun
Max ammo: 30/90
Reload time: 3.34
Number of shots per second: 12.74
Damage: (13, 8).
Shots to kill: 8
Kevlar penetration: 1.63
Recoil type: 4/10


Manufacturer: Heckler & Koch
Cost: $1700
Notes: Very accurate, and powerful, A great alternative to the MP5 during the 1st/2nd round.

Cost:
$1700
Type: Submachine gun
Max ammo: 25/200
Reload time: (around) 5
Number of shots per second: 9
Damage: Unknown
Shots to kill: 6
Kevlar penetration: unknown
Recoil type: 8/10


Manufacturer: Kalashnikov (Terrorists only)
Cost: $2500
Notes: Extremely powerful, long and close range. Very popular rifle. Beware, it takes practice to master this rifle, Massive recoil after 3 - 4 shots.

Type:
Assault rifle
Max ammo: 30/90
Reload time: 2.46
Number of shots per second: 8.60
Damage: (27, 5)
Shots to kill: 4
Kevlar penetration: 5.40
Recoil type: 4/10


Manufacturer: Colt (CTs only)
Cost: $3100
Notes: M4A1 is probably the most popular rifle, powerful unsilenced and very low recoil.

Type:
Assault rifle
Max ammo: 30/90
Reload time: 3.16
Number of shots per second: 9.37 (no silencer). 8.43 (silenced).
Damage: (39, 10) without silencer. (21, 5) with silencer.
Shots to kill: 3 (no silencer). 5 (silenced).
Kevlar penetration: 3.90 (no silencer). 4.20 (silenced).
Recoil type: 9/10


Manufacturer: Steyr (CTs only)
Cost: $3500
Notes: Comparable to the M4A1, though it has a scope which adds an extra benefit. Available only to the Counter - Terrorists.
Type: Assault rifle
Max ammo: 30/90
Reload time: 3.39
Number of shots per second: 8.47 out of scope, 6.35 in scope.
Damage: (23, 5)
Shots to kill: 5
Kevlar penetration: 4.60
Recoil type: 8/10


Manufacturer: SIG (Terrorists only)
Cost: $3500
Notes: Less powerful than the AK47, but has a much better recoil rate. Great rifle for beginners. Available to the Terrorists only.

Type:
Assault rifle
Max ammo: 30/90
Reload time: 3.20
Number of shots per second: 11.60 out of scope, 6.60 in scope.
Damage: (23, 5)
Shots to kill: 5
Kevlar penetration: 4.60
Recoil type: 6/10


Manufacturer: Steyr
Cost: $2750
Notes: A great sniping rifle for jeepathon2k :)

Type:
Sniper rifle
Max ammo: 10/60
Reload time: 2.22
Number of shots per second: 0.79
Damage: (62, 6)
Shots to kill: 2
Kevlar penetration: 10.33
Recoil type: 10/10


Manufacturer: Accuracy Intl.
Cost: $4750
Notes: By far the most powerful rifle in CS. Basically, one shot kills. It takes some practice.

Type:
Sniper rifle
Max ammo: 10 | 30
Reload time: 2.75
Number of shots per second: 0.89
Damage: Excessive.
Shots to kill: 1
Kevlar penetration: near perfect
Recoil type: 10/10


Manufacturer: Heckler & Koch (Terrorists only)
Cost: $5000
Notes: Too expensive, not much benefit.

Type:
Sniper rifle
Max ammo: 20/60
Reload time: 4.69
Number of shots per second: 3.80
Damage: (48, 6)
Shots to kill: 3
Kevlar penetration: 8.00
Recoil type: 8/10


Manufacturer: Sig (CTs only)
Cost: $4200
Type:
Sniper Rifle
Max ammo: 20/80
Reload time: (around) 5
Number of shots per second: 4
Damage: Unknown
Shots to kill: 6
Kevlar penetration: 9
Recoil type: 8/10


Manufacturer: Fabrique Nationale
Cost: $5750
Notes: Great for small close range maps. Lots of ammo.

Cost:
$5750
Type: Machine Gun
Max ammo: 100/200
Reload time: 4.69
Number of shots per second: 7.44
Damage: (25, 5)
Shots to kill: 4
Kevlar penetration: 5.00
Recoil type: 5/10

4 Explosive
Cost:
n/a
Notes:  On a defusion map the object of the terrorists is to plant the C4. Each map usually has two targets which the C4 must be planted at. The C4 can also be
c4 dropped and one of your teammates can pick it up and complete the mission. It takes 5 seconds to arm and plant the C4 explosive. The counter terrorists have about 45 seconds to get to the C4 site and defuse the bomb, the terrorists objective is complete if the counter terrorist fail to defuse the C4 in time. However, if the counter terrorist defuse it in time then the counter terrorists objective is complete and the terrorist lose.

 

 


Defuse kit
Cost: $200
defuse kit
Notes: A defuse kit shortens the amount of time it takes to defuse the planted bomb by about 50%. Defusing the bomb without a kit takes roughly 10 seconds, with the defuse kit you can defuse the C4 in about 5 seconds. Once you have bought a defuse kit a small icon that looks like a pair of wire cutters, will appear on the HUD (left side of the screen) of any CT player. A defuse kit is a must have, It's something to purchase every round, if you have the extra cash.

 


Kevlar
Cost: $650
kevlar
Notes: Offers protection against knife attacks, pistols and grenades.
Kevlar & Helmet

Cost: $1000
Notes: Same as above, offers protection against knife attacks, pistols and grenades with added protection to the head area. you will still lose some heath, but not as much as a player without it.

 

 HE Grenade

Cost: $300grenade
Notes: HE Grenades have a high radius targeting area, they can easily take 50 - 80 health away from your enemies (yourself included) even if on the other side of a wall for example. Throwing them inside vents and small areas are very effective. HE grenades explode 1.5 seconds after thrown.

 

 Flashbang

Cost: $200flashbang
Notes: Useful for causing distractions before entering an area. be careful as it will blind you and your teammates. It's very effective and efficient when used correctly. Flash grenades explode 1.5 seconds after thrown, about the same time as the HE grenade.

 

 


Smoke grenades
Cost:
$300smoke grenade
Notes: Smoke grenades are very effective when thrown near a sniping CT or Terrorists, it makes seeing through the heavy smoke difficult and extremely hard to snipe through the heavy smoke that is released by the Smoke Grenade. Throw one in an alley and wait 5 - 10 seconds to fully deploy the smoke grenade, then run!

 

 


Night Vision
Cost:
$1250
night vision
Notes: Night vision is useful on dark maps or maps such as cs_militia where the CT's are always turning off the lights in the underground sewer tunnel. The picture on the right hand side show the different with/without night vision.

 

קונטר סטריק 1.6 להורדה:http://files.csource.ru/cs/cs16full_v7.exe

 

צי'טים לקאונטר סטרייק(עובדים בדוק):

 

ההפעלת הצי'טים: אתם ניכנסים לתוכנה של הצי'ט אחרי זה יפתח לכם חלון! עם יפתח לכם חלון ויהיה לכם לחצן ללחוץ עליו תלחצו וכנסו למשחק! עם אין לכם לחצן פשוט כנסו למשחק ישר! להפעלת הצי'טים לוחצים על END ויש צי'טים שזה F12

 

בד בויז ספידאק+אם בוט

http://rapidshare.com/files/22410685/www.poligraf.area.co.il.zip

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

 

אם בוט ו..וועלק ועוד דברים מגניבים נגד סמוקים ופלשים

http://rapidshare.com/files/22411484/www.poligraf.area.co.il____1499___1504___1505___1493____1500___1488___1514___1512_.zip

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

ספידאק+אם בוט+נגד סמוקים+פלשים+נגד המון המון המון דברים

http://rapidshare.com/files/22413202/www.poligraf.area.co.il___1488___1514___1512____1502___1510___1493___1497___1503_.zip

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

אם בוטים תותחים

http://rapidshare.com/files/22413799/www.poligraf.area.co.il.zip

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

 

4 תקיות של צי'טים טובים מאוד כול אחד עושה משהו אחר...מקווה שתהנו

http://rapidshare.com/files/22415351/www.poligraf.area.co.il.zip

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

 

ספידהאק+אם בוט והשני אותו הדבר פחות או יותר

http://rapidshare.com/files/22415852/www.poligraf.area.co.il.zip

 

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

 

צי'ט נחמד מאוד אתם תראו כבר מה הוא עושה לבד משהו נחמד

http://rapidshare.com/files/22416537/www.poligraf.area.co.il.zip

 

 

סיסמת חילוץ: www.poligraf.area.co.il

 

צי'ט שעושה קירות שקופים נדיר!! ועוד צי'ט תותח של CD

http://rapidshare.com/files/22689590/www.poligraf.area.co.il.zip


תמונות של קונטר סטרייק:
 

עוד נשקים בעיברית! (חלק לא מהקונטר סטרייק)

M16 בתור R נשק בסיסי .

אפשרות ירי :

בודד או צרורM249 בתור AR

אפשרות ירי :
אוטומט בלבד .
בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים
M203 בתור G

אפשרות ירי :
בודד או צרור .
בלחיצת כפתור G יש אפשרות לרימונים .
M4 בתור R נשק בסיסי במפות של RANGER בלבד .

אפשרות ירי :
בודד או אוטומטה-Special Forces המפורסם

M4A1 Special Forces בתור C18 במפות של Special Forces . נשק בסיסי במפות של ה-Special Forces
אפשרויות :
4 סוגים של כוונות .
אפשרות למתול רימונים (כמו G)
אפשרות לרגליים [בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים]
אפשרות למשתיק קול הירי .
"אתה בונה את הנשק. הוא לפי הבחירה האישית שלך בלבד . בתנאים שאתה עברת את האימונים של הספיישל פורס"

אפשרות ירי :
בודד או אוטומט

M9 בא אם צלף בלחיצת על כפתור 8 .

אפשרות ירי :
בודד בלבד.
צלפים !


M24 בתור S צלף

אפשרות ירי :
בודד בלבד.
בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים.
M82 בתור S צלף הכי חזק

אפשרות ירי :
בודד בלבד.
בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים.
SPR צלף

אפשרות ירי :
בודד בלבד.
בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים.רימונים !

Fragmint GrenadeSmoke Grenade רימון עשן
AN-M14 TH3 Incendiary Hand Grenade עושה שריפה ענקית
M84 Stun Grenade רימון פלאש שגורם לך לא ליראות כלום למשך של כמה שניות.

 
בזוקות

AT4 נגד טנקים
Rpg7 Rocket Launcher נשק טררוריסטי
RPG9 Super RoCkeat Launcher נשק טררוריסטי חזק מאד .Javelin Anti-tank Missile - הכי חזק שיש במשחק .[מכל הבזוקות]
M141 Bunker Defeat Munition (BDM)ak47- ההפך של M16

אפשרות ירי :

בודד או אוטומט
gp - ההפך של M203

בודד או אוטומט .
בלחיצת כפתור G תהיה אפשרות ל רימונים .Rpk - ההפך של M249

אפשרות ירי :
בודד או אוטוממט .
בלחיצת כפתור G אתה פותח רגליים.AKS-74U - ההפך של M4

אפשרות ירי :
בודד או אוטומט.
AKS-74U Spetnaz Modification - ההפך של M4 ספיישל פורס אם כל האפשרויות !

אפשרות ירי :
בודד או אוטומט.Mos צלף - ההפך של M24

אפשרות ירי :
בודדSVD צלף - ההפך של M82

אפשרות ירי :
בודד
VSS צלף אוטומטי - ההפך של SPR

אפשרות ירי :
בודד או אוטומטMakarov - ההפך של M9 (*לא ניתן לשימוש אף פעם*)

אפשרות ירי :
בודד בלבד

 
ak-74 su

אמממ

gp


Mos


רימון9 האויבים רשום זיירה חחm9
 


הנשקים בקונטר ואיפו יצרו אותם ועוד דברים עליהם(בעיברית)

נשקיםם


Knife - סכין:

 

Knife

 

Pistols - אקדחים:

 

Glock

Glock a.k.a 9X19MM SIDEARM
מדינת ייצור: אוסטריה
קאליבר: 9 מ"מ
כדורים במחסנית: 20
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מחליף בין שני מצבי ירי: semiBurst fire.
מחיר: 400$

 

USP

USP a.k.a KM .45 TACTICAL
מדינת ייצור: גרמניה
קאליבר: .45"
כדורים במחסנית: 12
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מוסיף לרובה משתיק קול בסוף הקנה כדי להשתיק את צלילי הירי.
מחיר: 500$

 

P228

P228 a.k.a 228 COMPACT
מדינת ייצור: שוויץ/גרמניה
קאליבר: .357"
כדורים במחסנית: 13
קצב אש: NA
מחיר: 600$

 

Deagle

Desert Eagle a.k.a NIGHT HAWK 50C
מדינת ייצור: ישראל
קאליבר: .50"
כדורים במחסנית: 7
קצב אש: NA
מחיר: 650$

 

fiveseven

ES FIVE-SEVEN
מדינת ייצור: בלגיה
קאליבר: 5.7 מ"מ
כדורים במחסנית: 20
קצב אש: NA
מחיר: 750$

 

Dual Elites

.40 DUAL ELITES
מדינת ייצור: איטליה
קאליבר: 9 מ"מ
כדורים במחסנית: 15*2 = 30
קצב אש: NA
מחיר: 800$

 


Shotguns - רובי צייד:

 

M3

Slow Shotgun a.k.a LEONE 12 GAUGE SUPER
מדינת ייצור: איטליה
קאליבר: 12 GAUGE
כדורים במחסנית: 8
קצב אש: NA
מחיר: 1700$

 

xm1014

Auto Shotgun a.k.a LEONE YG1265 AUTO SHOTGUN
מדינת ייצור: איטליה
קאליבר: 12 GAUGE
כדורים במחסנית: 7
קצב אש: 400RPM
מחיר: 3000$

 


SubMachineGuns - תת-מקלעים:

 

Uzi a.k.a INGRAM MAC-10

Uzi a.k.a INGRAM MAC-10
מדינת ייצור: ארה"ב
קאליבר: .45"
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 857RPM
מחיר: 1400$

 

Silenced Uzi a.k.a SCHMIDT MACHINE PISTOL

Silenced Uzi a.k.a SCHMIDT MACHINE PISTOL
מדינת ייצור: אוסטריה
קאליבר: 9 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 857RPM
מחיר: 1250$

 

MP5

MP5 a.k.a KM SUB-MACHINE GUN
מדינת ייצור: גרמניה
קאליבר: 9 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 800RPM
מחיר: 1500$

 

KM UMP .45

KM UMP .45
מדינת ייצור : גרמניה
קאליבר: .45"
כדורים במחסנית: 25
קצב אש: 600RPM
מחיר: 1700$

 

ES C90

ES C90
מדינת ייצור: בלגיה
קאליבר: 5.7 מ"מ
כדורים במחסנית: 50
קצב אש: 900RPM
מחיר: 2350$

 


Rifles - רובים:

 

 

FAMAS a.k.a CLARION 5.56

מדינת ייצור: צרפת
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 25
קצב אש: 1100RPM
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מחליף בין שני מצבי ירי: semiBurst fire.
מחיר: 2250$

 

 

Galil a.k.a IDF DEFENDER
מדינת ייצור: ישראל
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 35
קצב אש: 675RPM
מחיר: 2000$

 

M-16

M-16 a.k.a MAVRICK M4a1 CARBINE
מדינת ייצור: ארה"ב
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 685RPM
אשפרויות מיוחדות: מקש ימני מוסיף לרובה משתיק קול בסוף הקנה כדי להשתיק את צלילי הירי.
מחיר: 3100$

 

AK-47

AK-47 a.k.a CV-47
מדינת ייצור: רוסיה
קאליבר: 7.62 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 600RPM
מחיר: 2500$

 

Scout

Scout a.k.a SCHMIDT SCOUT
מדינת ייצור: אוסטריה
קאליבר: 7.62 מ"מ
כדורים במחסנית: 10
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מעביר את הרובה למצב זום כדי לכוון. לחיצה שנייה תקרב את הזום.
מחיר: 2750$

 

Krieg 552

KRIEG 552
מדינת ייצור: שוויץ
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 727RPM
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני יעביר את הרובה למצב של "חצי זום" המקרב את הכוונת ומדייק את הירייה.
מחיר: 3500$

 

Styer AUG

Styer AUG a.k.a BULLPUP
מדינת ייצור: אוסטריה
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: 727RPM
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני יעביר את הרובה למצב של "חצי זום" המקרב את הכוונת ומדייק את הירייה.
מחיר: 3500$

 

AWP

AWP a.k.a MAGNUM SNIPER RIFLE
מדינת ייצור: בריטניה
קאליבר: .338"
כדורים במחסנית: 10
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מעביר את הרובה למצב זום כדי לכוון. לחיצה שנייה תקרב את הזום.
מחיר: 4750$

 

Krieg 550

KRIEG 550 COMANDO
מדינת ייצור: שוויץ
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 30
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מעביר את הרובה למצב זום כדי לכוון. לחיצה שנייה תקרב את הזום.
מחיר: 4200$

 

D3AU-1

D3AU-1
מדינת ייצור: גרמניה
קאליבר: 7.62 מ"מ
כדורים במחסנית: 20
קצב אש: NA
אפשרויות מיוחדות: מקש ימני מעביר את הרובה למצב זום כדי לכוון. לחיצה שנייה תקרב את הזום.
מחיר: 5000$

 

 


Machine Guns - מקלעים:

 

Machine Gun a.k.a M249

Machine Gun a.k.a M249
מדינת ייצור: בלגיה
קאליבר: 5.56 מ"מ
כדורים במחסנית: 100
קצב אש: 600RPM
מחיר: 5750$

 


PRIMARY AMMO
תחמושת לרובים

SECONDARY AMMO
תחמושת לאקדחים

----------------------------


Equipment:

 

Kevlar

KEVLAR - אפוד מגן
מחיר: 650$

 

 

KEVLAR+HELM - אפוד מגן+קסדה
מחיר: 1000$

 

FlashBang

FLASHBANG - רימון אור
מחיר: 200$

 

He Grenade

HE GRENADE - רימון מתפוצץ
מחיר: 300$

 

Smoke Grenade

SMOKE GRENADE - רימון עשן
מחיר: 300$

 

 

NIGHTVISION - ראיית לילה
מחיר: 1250$

 

 

DEFUSAL KIT - ערכת ניטרול
מחיר: 200$

 

 

TACTICAL SHIELD - מגן טקטי
מחיר: 2200$עוד נשקים (אולי הם בקונטר)

 

נשקים חדשיםנשקים חדשיםנשקים חדשיםנשקים חדשים
עוד בהמשך!!!
כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | טיפו משחקים - 365 משחקים |