MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com
MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com
MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com
MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.comכנסו כנסו לדף המעודכן שלנו"חדשות"כי החדשות האמיתית נתתקעו אז ייצרתי דף  בשם חדשות מעודכן מאוד וסגרו את mixpod יש לנו תקלה תכנית באתר 
MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

 

Calculate mortgage expected monthly paymentsmake 3d texttraffic counterweb counter

אלקסה - קידום אתרים רציתי לעשות דבר כזה @הזכויות שמורות למנהל האתר©¿®

 

   

דבר לחיות וירטואליות כנסו לקישורית הבאה 
http://www.foopets.com/ וכדי שתראו האמת כתבו בסירטוני יוטיוב מה החיות החמודות האלה יכולות לעשות מה שם הסירטון הנה-   

FooPets Informational Video for Parents 

Goodbye Foopets

http://www.youtube.com/user/GuinnessWorldRecords?feature=g-all-u 

הכל הפוך מה שתראו מה שצבוע בכתום הוא הפוך עכשיו נסו לקרוא אות אות בהפוך למשל סתם דוגמא "קרא" והפוך זה "ארק" אז מה שבכתום ואם תרצו לבדוק אם צדקתם תלחצו על f3 ותכתבו את ההפוך שראיתם (כלומר יש כאן דבר שצבוע כחול כחול נראה אם צדקתם תכתבו בf3 את הדבר ואז הכחול יתגלה ויכתוב לכם אם צדקתם) נתחיל
1.התירס\הטירס פתח דלי.


ילד חתף סריטה 

ועכשיו בדיחה שהיא הפוכה לגמרי במובן לא נסו לקרוא גם לאחור לאחור אוקי?  בדיחות 20 דברים של חוקי מרפה הנה נתחיל ואצמת םתא , ול וקקדזת אל רבכש ירחא קר ,והשמ םישפחמ םתא םא".1
".ותוא

וא םיירסומ יתלב ,םייקוח יתלב םה םייחב םיבוטה םירבדה".2
"םינימשמ

"ןושאר םדרייש הז אוה ,גוזה ינבמ קזח רחונש ימ".3

"תוחפ יכה בהאי אוה - לבקי ךלש רבחש הרקי יכה הנתמה תא".4

וכלכלתי םהש יוכיסה לודג רתוי םירקיו םיפי םכלש םידגבהש לככ".5
"החוראב

לודג רוחיא היהי ,הפועתה הדשל רתוי רתוי םדקומ ועיגתש לככ".6
"הסיטב רתוי

"םהל םיקוקז םתאש ולגת םיינרופיצה תא ורזגתש ירחא קר".7

"ותוא קילדי יאנכטהשכ רדהנ לעפי םכלש לקלוקמה בשחמה".8

"ןורחאה חתפמה דימת אוה ץוחנה חתפמה - תוחתפמ רורצב".9

"חורמה דצה לע לופית דימת החורמ הסורפ".10


"םירחאה תא םישאהל לכות ךכ ,תווצ תודובע תושעל בוט הז".11

"ךלש היוולהה ירחא םוי וטולב הכזת התא".12


םויה וכז ךומכ קוידבש הלגת - םייחב ךדועב וטולב יתיכז םא".13
"שיא 2000 דוע


עגרכ םה ,םירקשמ אל םעפ ףא םהש ךל םירמואש םישנאב חטבת לא".14
"וליחתה


"איה הלק המכ הלגמ התא היעבה תא תרתפש ירחא קר".15


"םיבישקמ םג םה רבדמ התאשכ ,ךתוא םיעמוש םישנא קעוצ התאשכ".16


"ךילע דבוע אוהש דע ךרבחב חטבת דימת".17


"עשפמ ףחה תא םישאת דימת".18


"ישפיט אל הז - דבוע הזו ישפיט הז םא".19


"ךלש רותה עיגישכ קוידב ףדועה רמגי רפוסב תיאפוקל".20

ועכשיו סתם  משפטים הפוכים 

תומר(רמות)
ראות(תואר)
נורא(ארון)
חרם(מרח)
חרב(ברח)
פתח(חתף)
התירס(סריטה)
מערה(הרעם)
דם(מד)
חרק(קרח)
שוט(טוש)
ער(רע)
קיר(ריק)
שעון(נועש)
חתן(נתח)
סם(מס')
שער(רעש)
זרח(חרז)
פרח(חרף)
חותך(חתוך)
דלי(ילד)
ילדה(הדלי)
מרק(קרם)
חדש(שדך)
מורד(דרום)
סרק(קרס)
דרס(שרד)
לא(אל)
קוסם(מסוק)
דוק'(קוד)
נגד(דגן)
ים(מי)
איפה(הפיה)
חלם(מלח)
לבן(נבל)
זויף(פיוז)
נואם(מעון)
רפת(תפר)
רוץ(צור)
חוד(דו"ח)
לבה(אבל)
ירוק(קורה)
סמור(רומס)
אחוז(זוכה)
תנין(נינט)
אתם(מטה)
נחש(שכן)
מצמץ(צמצם)
מעט(טעם)
ראש(שאר)
צבע(אבץ)
בא(אב)
פיקס(סקיפ)
הרוב(בורא)
העלה(הלאה)
טבח(חבט)
תבל(לבת)
שותק(כתוש)
חש(ש'ח)
קל(לק)
עלק(קלע)
איש(שיא)
של(לש)
חלש(שלח)
דומע(עמוד)
שלג(גלש)
חותם(מתוך)

ועכשיו משפטים באנגלית שבעצם מפני המקלדת זה עברית כלומר תראו במקלדת k=ל g=ע

נסו לראות מה אני אומר תתחילו מי האות הראשונה מי האות f מתחילים- fa fk vfcus
 מילה שאי אפשר להפוך או מילה מי ותה משמעות הנה-
גג,דג,רייר, יש עוד אבל זהו 

עכשיו משחק מילים- תגידו סתם מילה שעולה לכם בראש כמו למשל "חזרה" תראו מה המודגש שעשיתי  זה הסתיים באות "ה" ועכשיו תמצאו מילה שמתחילה באות "ה" כמו "המון" הסתיים באות "נ" עכשיו תמצאו מילה באות "נ"אני חושב שהבנתם כבר תראו את הגלגל החוזר נסו שנייה להתחיל אם את המילה "תרנגולת"

ועכשיו מילה אחת(יש המון)שגם שהיא לא הפוכה וגם שהיא כן אין משמעות - עכנלג (לגנכע) יש כאלה שפאלינדרום כמו "סוס" "מים"
כל הזכויות לאתר שמורות לבעל האתר ולו בלבד ,אם ראיתם חומר פוגע אנא דווחו לנו ונורידו , האתר נבנה על ידי יו-יו בניית אתרים בחינם כנסו ובנו לכם אתר בחינם שייך ליו-יו אתר פנאי לילדים ונוער האתר שיש בו הכל
דיווח על אתר
משחקים | אתרים לבנות | משפטים לפייסבוק | סרטונים מצחיקים | רקעים | בדיחות | משחקים יפים | משחקי בנות | משחקים לאייפון | משחקים חינם | חיפוש משחקים | משחקים וירטואלים |
משחקי דפדפן | דפי צביעה | עולם הדוגמניות | קונטר סטרייק | אתרים לילדים | 250 משחקים | עולם המשחקים | באבלס | תמונות מצחיקות | סטטוסים לפייסבוק | טריוויה | קטנטנים | 200 משחקים | טיפו משחקים - 365 משחקים |